Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.56.59    

LEARN MORE CZECH:

News - Aktuality


Nové fráze a idiomy - New Phrases & IdiomsNové podkasty - New Podcasts


1 2 3 »

On Saturday, 7 March 2015, there was a meeting of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language. I was invited to introduce my online activities. This is a recording of my presentation there. Unfortunately for beginners and lower intermediate students, it is only in Czech...

V sobotu 7. 3. 2015 se v Praze konalo setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Byla jsem pozvána, abych představila své internetové aktivity. Toto je záznam mé prezentace.

Zvukový záznam prezentace Jany Slavíkové na setkání AUČCJ 7.3.2015 v .mp3

 
Zobrazení: 5003 | Přidal/a: janaslav | Datum: 08/03/2015

1-10 11-20 21-26


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability