Learn Czech - News - Aktuality
Learn Czech Online for Free
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 26/06/2016, 22.31.10    

LEARN MORE CZECH:

News - Aktuality


Nové fráze a idiomy - New Phrases & IdiomsNové podkasty - New Podcasts


1 2 3 »

On Saturday, 7 March 2015, there was a meeting of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language. I was invited to introduce my online activities. This is a recording of my presentation there. Unfortunately for beginners and lower intermediate students, it is only in Czech...

V sobotu 7. 3. 2015 se v Praze konalo setkání Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Byla jsem pozvána, abych představila své internetové aktivity. Toto je záznam mé prezentace.

Zvukový záznam prezentace Jany Slavíkové na setkání AUČCJ 7.3.2015 v .mp3

 
Zobrazení: 1126 | Přidal/a: janaslav | Datum: 08/03/2015

1-10 11-20 21-26


Co hledáte?

colloqial Czech video slovosled obecná čeština recenze blogs Čínani čtení přijímací zkoušky Základní škola expats test c1 idiom slang Podcast diagnostika metodika deklinace konverzace Číňani Audio colloquial Czech rody slovní zásoba zdroje online zájmena learn Czech fráze české pohádky cizinci v ČR osobní zkušenost spisovná čeština Course Praha online Verba konjugace zvyky poslech synonyma prepozice SERR integrace cizinců syntax komparace jazyků a1 zkouška lingvistika písnička substantiva akuzativ adjektiva posesiva ČR gramatika české zvyky časopis prezentace pronomena pracovní list multikulturní výchova Vietnamci Slovník střední škola A2 b1 psaní Američané Češi fonologie stylistika cvičení morfologie kulturní rozdíly Vietnam fonetika učebnice tabulka Rusové azylanti čeština pro cizince b2 obrázky děti hra integrace