Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 05.45.46    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Září (September) » 29
 Subscribe in a reader

Co to znamená "Kdo umí, umí."?

Toto je hovorová fráze - její plná verze je "Kdo umí, umí - kdo neumí, čumí." a znamená to něco jako "Kdo je dobrý, je dobrý. A kdo není, jen se dívá." Obvykle se to říká, když někoho obdivujete - je to komentář od jiné osoby (nebo od obdivovaného) a naznačuje, že buď vy (nebo vy i ten, kdo komentuje) patříte do skupiny těch, kdo jen čumí.


This is a colloquial saying - its full version is "Kdo umí, umí - kdo neumí, čumí."and it means something like "Who's good, is good. And who isn't, can just gape." It's usually said when you admire someone, as a comment by another person (or by that someone), indicating that either you (or you both) belong to those who just gape.

Views: 2283 | Added by: janaslav | Date: 29/09/2011


Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability