Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.36.36    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Říjen (October) » 05
 Subscribe in a reader

Co to znamená "Jen se za ním zaprášilo"?

Toto znamená, že někdo velmi rychle odešel, ale může se to také použít, když je něco velmi rychle prodáno nebo snědeno. Podle gramatického rodu osoby nebo věci, která zmizela, může být místo slova "ním" (forma slova "on") použito slovo "ní" (ona), "tím" (to), apod.


Literal translations may be something like: "He just raised the dust!" or "Just dust was raised behind him!" or "It got dusty behind him!", meaning that somebody left in a big hurry. However, it can also be used when something is sold out quickly or eaten up quickly. Depending on the gramatical gender of the person or thing that disappears, instead of the word "ním" (a form of he, it), another one might be used: "ní" (she), "tím" (that), etc.

Views: 4911 | Added by: janaslav | Date: 05/10/2011


Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability