Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 25/11/2020, 22.23.26    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Říjen (October) » 12
 Subscribe in a reader

Co to znamená "To se mi snad jenom zdá!"?

To se mi snad jenom zdá! (emoticon)

= You gotta be kidding me! You must be joking!

= I don't believe that, that can't be happening

 • Literally: I must be just dreaming! It must only seem to me!
 • Vocab: 
  • zdát se = to seem / appear, but also to dream
  • snad = probably, perhaps, hopefully
  • jenom = only, just
 • Alternativy:
  • To snad není možné! (It can't be possible!)
  • To si děláš legraci / srandu (colloquial) / prdel (vulgar)! (You're kidding!)
   (= ty-form, vy-form = děláte)
Views: 1595 | Added by: janaslav | Date: 12/10/2011


Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability