Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.01.47    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Říjen (October) » 18
 Subscribe in a reader

Bez legrace!

Co to znamená "Bez legrace!"?

= Seriously! No kidding!

 • Literally = Without fun / joking!
 • Alternatives:
  • Beze srandy! Bez prdele! (The same meaning, but "sranda" is colloquial and "prdel" is rude. "Prdel" means "ass", but is also used to mean "fun".)
  • Tady končí legrace / sranda! (Fun's ending here.)
  • Opravdu! Fakt! (Really! The second form = colloquial)
  • Vážně! (Seriously!)
  • Myslím to vážně! (I mean it seriously!)
  • Nedělám si legraci / srandu! (I'm not making fun! I'm not kidding!)
Views: 2530 | Added by: janaslav | Date: 18/10/2011


Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability