Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.57.37    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Říjen (October) » 19
 Subscribe in a reader

Co to znamená "Teče mu do bot"?

boty

= He's in dire straits. His situation is bad.

 • Literally: It's leaking to him to shoes. = Water's leaking into his shoes.
 • Similar:
  • Má to nahnutý. (He's on a slippery slope.)
  • Hoří mu termín. (His deadline's "burning" - he has to finish something quickly.)
 • Other phrases with "boty":
  • Kominík byl černý jak bota. (The chimneysweep was as black as a shoe.)
  • Práskl do bot. = Vzal do zaječích. (= Utekl. = He took to his heels. He ran away.)
  • Udělal pěknou botu. (He made quite a blunder.)
  • Znám to tady jako své boty. (I know it here like the back of my hand.)
 • Bonus: pohádka Kocour v botách

English "shoe" idioms

 • put yourself in someone else's shoes - znamená myslet jako z perspektivy někoho jiného
 • if the shoe fits (nebo if the cap fits) - pokud má něco všechny charakteristiky nějaké věci, je to nejpravděpodobněji tato věc
(Thanks, Zeibura!)
Views: 4823 | Added by: janaslav | Date: 19/10/2011


Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability