Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 07.03.05    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Listopad (November) » 02
 Subscribe in a reader

Co to znamená "celkem vzato"?

Co si mám vzít na sebe? What shall I put on?= all in all, all things considered, generally speaking

 • Literally: in total taken
  • celkem = in total; altogether; quite
  • vzato = taken, a passive form of "vzít"
 • Some further phrases with vzít or celkem:
  • Kolik je to celkem? (How much is it altogether?; celkem = dohromady)
  • Je to celkem dobré. (= It's quite good.; celkem = docela)
  • Oni se vzali? (They got married?)
  • Vezmi mě s sebou! (Take me with you!)
  • Co si mám vzít na sebe? (What shall I put on?)
  • Vezmeme to jedno po druhém. (We'll take it one by one.)
  • Vzali roha. = Vzali nohy na ramena. = Vzali do zaječích. (They took to their heels. They ran away.)
  • Na to vem jed! (You bet!)
  • Vzala to hopem. (She took it quickly.)
  • Jak se to vezme... (Depends how you look at it/view it...)
  • Docela mě to vzalo. (I was quite shaken by it.)
  • Vezmeš to za mě? (Will you fill in for me?)
  • Kde se to tu vzalo? (How has this appear/got here?)
  • Kde se vzal, tu se vzal, stál před nimi... (Out of the blue, ... was standing in front of them.)

Views: 2527 | Added by: janaslav | Date: 01/11/2011


Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability