Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 03.53.17    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Listopad (November) » 16
 Subscribe in a reader

Co to znamená "mlžit"?

= to doubletalk, beat about the bush 

E.g. Ministr neřekl nic konkrétního, jen tak mlžil. (The minister didn't say anything particular, he was just beating about the bush.)

 • Zamlžená Vltavaliterally: to make fog 
  • the perfective form is zamlžit, another imperfective form is zamlžovat 
  • it is used also with the literal meaning - e.g. when you spray plants; or with "se" = mlžit se / zamlžit se / zamlžovat se (to get misty)
 • related vocabulary:
  • mlžení = waffle, beating about the bush, doubletalk
  • mlhavý = foggy, misty; vague, foggy
  • mlžný = foggy, misty
  • mlhavě = vaguely - e.g. Mlhavě si vzpomínám. (a synonym possible in this sentence: Matně si vzpomínám. = I vaguely remember)
  • mlhavo = foggy (about weather) - e.g. Dneska je pěkně mlhavo. (= It's pretty foggy today.)
  • mlha = fog, mist, haze (possible to say "mlžný opar" for the last one) - e.g. Venku je hustá mlha. = Venku je mlha jak mlíko! (There's thick fog outside. - the second is colloquial - literally: There's fog like milk outside.)
  • mlhovka = světlo do mlhy = fog light
  • zamlžený = steamy, misted, fogged (e.g. Mám zamlžené brýle, nic nevidím! = My glasses are misted, I don't see anything!); obscure, hazy


Views: 4510 | Added by: janaslav | Date: 16/11/2011


Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability