Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 07.22.53    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Prosinec (December) » 23
 Subscribe in a reader


Vážení návštěvníci tohoto webu!

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2011 a přejeme Vám krásné prožití Vánoc, veselou oslavu Silvestra a v roce 2012 hodně štěstí, zdraví a osobních, studijních i pracovních úspěchů!

Zachovejte nám přízeň, připravujeme pro Vás mnohé změny a vylepšení!

PS: Jste-li štědře naladěni, podpořte tento web finančně! Tlačítko "Donate" od PayPalu je dole.

Dear visitors of this website!

We would like to thank you for staying with us in 2011 and wish you wonderful Christmas, a jolly celebration of the New Year's Eve and in 2012, a lot of good luck and happiness, health and personal, study and work success!

Stay tuned, as we're preparing many changes and improvements for you! 

PS: If you feel generous, support this website financially! The PayPal "Donate" button is at the bottom.  



Views: 3091 | Added by: janaslav | Date: 23/12/2011


Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...



Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability