Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 27/01/2021, 17.12.35    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Puzzled... (Zmatená)

Co to znamená "To je ňáký divný!"?

= It stinks! It's fishy!

 • Literally: It's kind of weird!
 • Vocab:
  • ňáký = nějaký = some, kind of
  • divný = podezřelý, pochybný, zvláštní, nenormální
 • It's colloquial - it'd be "To je nějaké divné!" in standard Czech
 • Alternatives:
  • To se mi (nějak) nezdá! (It kind of doesn't seem right!)
  • Tady něco nehraje! (Something doesn't add up/fit here!)

Views: 1858 | Added by: janaslav | Date: 13/10/2011

Co to znamená "To se mi snad jenom zdá!"?

To se mi snad jenom zdá! (emoticon)

= You gotta be kidding me! You must be joking!

= I don't believe that, that can't be happening

 • Literally: I must be just dreaming! It must only seem to me!
 • Vocab: 
  • zdát se = to seem / appear, but also to dream
  • snad = probably, perhaps, hopefully
  • jenom = only, just
 • Alternativy:
  • To snad není možné! (It can't be possible!)
  • To si děláš legraci / srandu (colloquial) / prdel (vulgar)! (You're kidding!)
   (= ty-form, vy-form = děláte)
Views: 1619 | Added by: janaslav | Date: 12/10/2011

Co to znamená "dyžtak"?

(or kdyžtak, read "gdyštak") 

= Když... tak (literally: if... then)

= possible, if you can, if anything happens... (colloquial)

Např. (E.g.):

 • Můžeš mi dyžtak zavolat? (Could you possibly call me?)
 • Já ti dám dyžtak vědět, jo? (I'll let you know if you need / if anything changes / if it's necessary.)
 • Dyžtak to nech být. (Let it be / Leave if you want / if you need...)
Views: 2241 | Added by: janaslav | Date: 11/10/2011

Co to znamená "Ani nápad!"?

= No way! Not likely! 

 • Literal translation: Not even an idea!
 • Other possible versions: 
  • Ani mě nenapadne! (Literally: It won't cross my mind. Real meaning: No way I'm doing it!) 
  • Ani za nic! (Literally: Not even for nothing. Really: Not for anything! = You can offer whatever you want, I won't do it.)
 • Other phrases with "nápad": 
  • To je dobrý nápad. (It's a good idea.) 
  • To je nápad! (= That's a great idea!) 
  • Mám nápad! (I have an idea! I know what.) 
  • Dostal/a jsem nápad! (I got an idea! I hit upon an idea!) 
  • To je ale nápad! = To jsou nápady! (What a silly idea! The very idea!)

Views: 1638 | Added by: janaslav | Date: 10/10/2011

Co to znamená "Ale, ale!"?

= Well, well, well! (- surprise, reprimand)

 • Translation: ale = but, however, though
 • Other uses of "ale": 
  • Ale, ale... (Come, come... = soothingly) 
  • Ale ne! (Oh no! = disappointed, or Of course not! - when somebody's saying the opposite) 
  • Ale ano! Ale ovšem! (but of course - when somebody's saying the opposite) 
  • Ale no tak! (Oh, come one! - you want somebody to stop doing something) 
  • Ale jdi! (Oh, come on! = you don't believe what somebody's saying) 
  • Ty ale vypadáš! (You look... = horrible or weird or funny...) 
  • To je ale škoda! (What a shame! - "ale" is just stressing your point here) 
  • Žádná (or žádné) ale! (No buts! = you want people to follow you and nobody can disagree)

Views: 1761 | Added by: janaslav | Date: 09/10/2011

Co to znamená "To je akorát!"?

= It's just enough!

 • Translation: akorát = just, precisely, exactly, just right/fine
 • Other uses: 
  • Jdeš akorát! (You're coming right on time! - informal) 
  • Akorát jdeme. (We're just leaving.) 
  • Akorát nevím, kde to je. (I just don't know where it is. / It's just that I don't know where it is.) 
  • Mám toho tak akorát. (I've had enough of that (sth annoying).) 
  • Ty kalhoty jsou mi akorát! (The trousers fit exactly!) 
  • Já mám tak akorát čas! (Like I had time!)

Views: 1542 | Added by: janaslav | Date: 08/10/2011

Co to znamená "Abych pravdu řekl"?

= To tell the truth. (masculine)

 • Also possible: 
  • Abych řekl pravdu... (masculine) 
  • Abych pravdu řekla... Abych řekla pravdu... (feminine) 
  • Abych řek pravdu... 
  • Abych pravdu řek (colloquial, masculine)
 • Examples: 
  • Abych pravdu řek, moc tomu nevěřím. (To tell the truth, I don't believe it much.) 
  • Abych řekla pravdu, vůbec si to nepamatuju. (To tell the truth, I don't remember it at all.)

Views: 1637 | Added by: janaslav | Date: 07/10/2011

Co to znamená "Úplně mě to vzalo!"

Toto znamená "Byla jsem úplně ohromená!" (nebo "Byl jsem úplně ohromený!"). Řekneme to, když se stalo něco, co nás moc překvapilo nebo zaskočilo (nečekali jsme to) - a byli jsme proto moc emotivní.


This means "I was totally overwhelmed!" We say that when something happened that surprised us greately or took aback (we didn't expect that) - and we where very emotional because of that.

Views: 1524 | Added by: janaslav | Date: 06/10/2011

Co to znamená "Jen se za ním zaprášilo"?

Toto znamená, že někdo velmi rychle odešel, ale může se to také použít, když je něco velmi rychle prodáno nebo snědeno. Podle gramatického rodu osoby nebo věci, která zmizela, může být místo slova "ním" (forma slova "on") použito slovo "ní" (ona), "tím" (to), apod.


Literal translations may be something like: "He just raised the dust!" or "Just dust was raised behind him!" or "It got dusty behind him!", meaning that somebody left in a big hurry. However, it can also be used when something is sold out quickly or eaten up quickly. Depending on the gramatical gender of the person or thing that disappears, instead of the word "ním" (a form of he, it), another one might be used: "ní" (she), "tím" (that), etc.

Views: 4614 | Added by: janaslav | Date: 05/10/2011

Co to znamená "Tobě snad přeskočilo!"?

 • Literally: "To you, it must have switched!"
 • Really: "You must have gone crazy!"
 • Colloquial, of course.
Views: 1466 | Added by: janaslav | Date: 04/10/2011

« 1 2 3 »

Something you don't understand? Ask!


Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability