Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 21.51.23    

LEARN MORE CZECH:

Idioms & Phrases - Idiomy a fráze


Main » 2011 » Říjen (October) » 3 » Já se z toho zjevím!
   Subscribe in a reader

11.40.33
Já se z toho zjevím!

Co to znamená "Já se z toho zjevím!"?

"Zjevit se" znamená objevit se, materializovat se - jako duch nebo strašidlo. Tato fráze ale ve skutečnosti znamená "Já se (z toho) zblázním!" Samozřejmě je to kolokviální.


"Zjevit se" means "to appear" or "to materialize" - like a ghost or a bogeyman. However, this phrase actually means "I'll go mad from that!" (because of that). Obviously, it's colloqial.

Views: 41911 | Added by: janaslav | Tags: learn Czech, Slovník, idiom, fráze | Rating: 0.0/0

Looking for a good Czech-English (or English-Czech) dictionary? Try these...Ask for Another Phrase (Zeptejte se na jinou frázi)

Your name / Vaše jméno *:
Word or Phrase
/ Slovo nebo fráze *:

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability