Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 04.59.37    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful links / Užitečné odkazy » Czech language » Declensions and conjugations (Skloňování a časování)

Wiktionary
http://www.wiktionary.org/ 22/10/2011, 18.17.10

A wikipedia dictionary where you can find declensions of many nouns, adjectives, pronouns and numbers, also conjugation of verbs, translations, synonyms, etc.


Wikislovník, ve kterém můžete najít skloňování (deklinace) mnoha podstatných jmen (substantiv), přídavných jmen (adjektiv), zájmen (pronomen) a číslovek (numerálií), také časování (konjugace) sloves, překlady, synonyma, atd.


Transitions: 1305 | Added by: janaslav | Rating: 0.0/0 | Tags: zdroje online, Slovník, deklinace, konjugace
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability