Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.17.26    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful links / Užitečné odkazy » Czech language » Online dictionaries (Online slovníky)

EUdict
http://www.eudict.com/ 22/10/2011, 19.07.41

EUdict is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in the European Community. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product freely on internet thus making it easier to all of the EU citizens to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand wods, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. For Czech, English-Czech and Croatian-Czech dictionaries are available (translating both ways).


EUdict je soubor online slovníků pro nejrozšířenější jazyky Evropských společenství. Tyto slovníky jsou výsledkem práce mnoha autorů, kteří tvrdě pracovali na tom, aby nabídli výsledek své práce zdarma na internetu, a tak všem občanům EU usnadnily vzájemnou komunikaci. Některé slovníky mají jen pár tisíc slov, jiné více než 250 tisíc. Některá slova mohou být chybně přeložena nebo napsána. Pro češtinu jsou k dispozici anglicko-český a chorvatsko-český slovník (překládají oběma směry).

Transitions: 1003826 | Added by: janaslav | Rating: 0.0/0 | Tags: zdroje online, Slovník
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability