Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 22/09/2019, 03.58.27    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful links / Užitečné odkazy » Czech language » Online dictionaries (Online slovníky)

GNU-FDL Anglicko-český slovník
http://slovnik.zcu.cz/online/ 22/10/2011, 20.26.07

An English-Czech dictionary where you can add entries yourself. There are notes about the type of each word (noun, adjective, etc.). There's also an option for translating webpages.


Anglicko-český slovník, kde můžete sami přidávat další slova. U každého je poznámka o slovním druhu (podstatné jméno, přídavné jméno, apod.). Také je tam možnost přeložit webovou stránku.

Transitions: 841 | Added by: janaslav | Rating: 0.0/0 | Tags: zdroje online, Slovník
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability