Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.58.25    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful links / Užitečné odkazy » Czech language » Online dictionaries (Online slovníky)

Slovníky Lingea
http://slovniky.lingea.cz/ 22/10/2011, 18.32.14

Dictionaries on this site (translations both ways): Albanian-Czech, Bulgarian-Czech, Catalan-Czech, Croatian-Czech, Danish-Czech, Dutch-Czech, English-Czech, Finnish-Czech, French-Czech, German-Czech, Greek-Czech, Hungarian-Czech, Italian-Czech, Norwegian-Czech, Polish-Czech, Portuguese-Czech, Romanian-Czech, Russian-Czech, Slovak-Czech, Slovene-Czech, Spanish-Czech, Swedish-Czech, Turkish-Czech, Ukrainian-Czech, Vietnamese-Czech. Plus a dictionary of Czech synonyms.


Slovníky na tomto webu (překládají oběma směry): albánsko-český, bulgarsko-český, katalánsko-český, chorvatsko-český, dánsko-český, holandsko-český, anglicko-český, finsko-česky, francouzsko-český, německo-český, řecko-český, maďarsko-český, italsko-český, norsko-český, polsko-český, portugalsko-český, rumunsko-český, rusko-český, slovensko-český, slovinsko-český, španělsko-český, švédsko-český, turecko-český, ukrajinsko-český, vietnamsko-český. Plus slovník českých synonym.

Transitions: 1760 | Added by: janaslav | Rating: 5.0/1 | Tags: synonyma, Slovník, zdroje online
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability