Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 03.49.42    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful links / Užitečné odkazy » Czech language » Linguistics (Jazykověda)

Slovo a slovesnost
http://sas.ujc.cas.cz/ 22/10/2011, 23.16.43

A magazine devoted to the theory and culture of language that has been published since 1935. It contains Czech as well as foreign works focusing semiotics, semantics, grammar, pragmatics, sociolinguistics, psycholinguistics, text linguistics, theory of translation, etc. It is one of the most significant Central European linguistic and semiotic journals. The electronic version of the magazine is available online.


Časopis věnovaný teorii a kultuře jazyka, který vychází od roku 1935. Obsahuje české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií překladu aj. Patří k nejvýznamnějším středoevropským lingvistickým a sémiotickým časopisům. Elektronická verze časopisu je dostupná online.

Transitions: 1868 | Added by: janaslav | Rating: 0.0/0 | Tags: zdroje online, časopis, lingvistika
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability