Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 25/02/2020, 21.23.46    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links (Užitečné odkazy)


Homepage » Useful links / Užitečné odkazy » Life in the Czech Republic » Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR)

Sites in category: 8
Shown sites: 1-8

Sort by: Date · Name · Rating · Clicks
I'm Scott Lee Hansen and for three years I've been doing stand up comedy in Czech language in and around Jicin, at the mo trying to break Prague Come see my vids
Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR) | Transitions: 1606 | Added by: Scott Lee Hansen | Date: 25/10/2011

"I moved to the Czech Republic in December 2006 in order to finally join my husband, who is a Czech. It is amazing to be having this adventure at this point in my life...it is fun, frustrating, amazing, funny, and more!"

Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR) | Transitions: 915 | Added by: Jana | Date: 21/10/2011

Thoughts, fears, adventures, and reflections of a 30-something mother and her teenage daughter as they move from California to Prague, Czech Republic.

Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR) | Transitions: 875 | Added by: Jana | Date: 21/10/2011

A Brit in the Czech Republic.

Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR) | Transitions: 922 | Added by: Jana | Date: 21/10/2011

Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR) | Transitions: 890 | Added by: Jana | Date: 21/10/2011

A blog of a British woman who decided to fall down the rabbit hole and experience the strange yet oddly familiar world that is Czechland.

Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR) | Transitions: 1028 | Added by: Jana | Date: 21/10/2011

A blog about an English lady in Prague.

Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR) | Transitions: 920 | Added by: Jana | Date: 21/10/2011

A British born Jersey girl picks up && moves out to the Czech Republic. Shenanigans are bound to ensue.

Expats in the Czech Republic (Cizinci v ČR) | Transitions: 867 | Added by: Jana | Date: 21/10/2011

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability