Learn Czech - Activities at Home - Domácí aktivity
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 03/09/2014, 05.32.22    

Co hledáte?

psaní cvičení adaptovaný text expats colloquial Czech prepozice stylistika fonologie prezentace Audio osobní zkušenost recenze online SERR Vietnamci A2 gramatika poslech české zvyky zkouška spisovná čeština tabulka learn Czech diagnostika slovosled c1 přijímací zkoušky idiom slang děti metodika komparace jazyků syntax Podcast substantiva Rusové adjektiva časopis blogs střední škola azylanti lingvistika zdroje online Vietnam čeština pro cizince video slovní zásoba ČR zájmena Základní škola obrázky Američané konjugace Course A1/A2 Praha Češi Čínani cizinci v ČR multikulturní výchova integrace Slovník zvyky integrace cizinců učebnice deklinace a1 Číňani pronomena české pohádky konverzace posesiva Verba akuzativ obecná čeština synonyma hra kulturní rozdíly čtení fráze b2 písnička pracovní list fonetika colloqial Czech test morfologie rody b1

Activities at Home - Domácí aktivity


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)Interactive Wordsearch: Click on the words you find
(Interaktivní osmisměrka: Klikněte na nalezená slova)

I'm afraid the interactive version doesn't handle some Czech characters - sorry about that! The correct forms are in the PDF version of the wordsearch - for download.
(Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou - omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami všech slov.)

Make Your Own Word Search


My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: