Learn Czech - Activities at Home - Domácí aktivity
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 02/04/2015, 09.37.58    

Co hledáte?

colloqial Czech video slovosled Slovník konjugace obecná čeština recenze Čínani osobní zkušenost Audio přijímací zkoušky learn Czech blogs c1 test gramatika expats Američané Češi syntax fráze idiom zdroje online deklinace čeština pro cizince slang diagnostika azylanti děti Rusové konverzace Číňani colloquial Czech rody posesiva zájmena substantiva psaní české pohádky spisovná čeština Course Praha Podcast učebnice online čtení poslech synonyma obrázky prepozice integrace cizinců komparace jazyků zkouška cizinci v ČR písnička SERR adjektiva akuzativ a1 ČR metodika pracovní list adaptovaný text b1 Verba české zvyky časopis prezentace pronomena b2 Vietnamci Základní škola střední škola A1/A2 A2 fonologie morfologie cvičení lingvistika stylistika kulturní rozdíly multikulturní výchova Vietnam fonetika tabulka slovní zásoba hra zvyky integrace

Activities at Home - Domácí aktivity


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)Interactive Wordsearch: Click on the words you find
(Interaktivní osmisměrka: Klikněte na nalezená slova)

I'm afraid the interactive version doesn't handle some Czech characters - sorry about that! The correct forms are in the PDF version of the wordsearch - for download.
(Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou - omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami všech slov.)

Make Your Own Word Search


My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: