Learn Czech - Activities at Home - Domácí aktivity
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 25/07/2014, 07.47.04    

Co hledáte?

Vietnam blogs a1 poslech Číňani Češi tabulka b1 Základní škola čeština pro cizince učebnice Verba fráze morfologie A1/A2 Audio recenze ČR syntax azylanti zkouška Course zdroje online colloqial Czech Vietnamci přijímací zkoušky cizinci v ČR české zvyky Američané adaptovaný text c1 akuzativ Čínani cvičení deklinace psaní gramatika české pohádky b2 expats integrace cizinců Podcast slovosled substantiva rody čtení pronomena fonetika obrázky prepozice multikulturní výchova slang slovní zásoba idiom synonyma střední škola konverzace zájmena posesiva lingvistika Praha hra pracovní list diagnostika learn Czech colloquial Czech Slovník metodika komparace jazyků video děti Rusové integrace osobní zkušenost obecná čeština stylistika test A2 spisovná čeština online konjugace fonologie písnička kulturní rozdíly adjektiva zvyky časopis prezentace SERR

Activities at Home - Domácí aktivity


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)Interactive Wordsearch: Click on the words you find
(Interaktivní osmisměrka: Klikněte na nalezená slova)

I'm afraid the interactive version doesn't handle some Czech characters - sorry about that! The correct forms are in the PDF version of the wordsearch - for download.
(Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou - omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami všech slov.)

Make Your Own Word Search


My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: