Learn Czech - Activities at Home - Domácí aktivity
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/09/2014, 10.38.40    

Co hledáte?

Slovník konverzace posesiva substantiva prepozice colloquial Czech české zvyky b2 Podcast Američané azylanti adaptovaný text test Course Rusové písnička lingvistika poslech cizinci v ČR Praha SERR integrace cizinců stylistika Češi multikulturní výchova časopis integrace spisovná čeština a1 syntax prezentace c1 slovosled colloqial Czech learn Czech slovní zásoba Vietnam rody Verba střední škola zvyky akuzativ expats online video obecná čeština fráze A1/A2 osobní zkušenost idiom čeština pro cizince čtení morfologie fonologie pronomena diagnostika pracovní list slang hra Základní škola přijímací zkoušky tabulka děti zájmena b1 blogs psaní deklinace zkouška české pohádky kulturní rozdíly recenze Audio obrázky A2 fonetika gramatika učebnice ČR konjugace zdroje online cvičení metodika Čínani Vietnamci synonyma komparace jazyků Číňani adjektiva

Activities at Home - Domácí aktivity


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)Interactive Wordsearch: Click on the words you find
(Interaktivní osmisměrka: Klikněte na nalezená slova)

I'm afraid the interactive version doesn't handle some Czech characters - sorry about that! The correct forms are in the PDF version of the wordsearch - for download.
(Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou - omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami všech slov.)

Make Your Own Word Search


My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: