Learn Czech - Activities at Home - Domácí aktivity
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 17/04/2014, 22.28.00    

Co hledáte?

A2 Course SERR c1 adaptovaný text čtení colloqial Czech učebnice b1 lingvistika integrace Američané cizinci v ČR Vietnamci fonetika stylistika morfologie děti osobní zkušenost azylanti b2 kulturní rozdíly ČR A1/A2 adjektiva čeština pro cizince slang expats Vietnam akuzativ časopis zvyky test prepozice syntax Verba recenze diagnostika deklinace konverzace zkouška konjugace posesiva zájmena spisovná čeština a1 colloquial Czech Rusové substantiva fráze obrázky Audio gramatika psaní písnička komparace jazyků střední škola prezentace synonyma pronomena slovosled metodika integrace cizinců Podcast české pohádky Čínani zdroje online online obecná čeština rody Češi cvičení Slovník video multikulturní výchova přijímací zkoušky slovní zásoba hra poslech Základní škola fonologie tabulka české zvyky Praha blogs Číňani learn Czech idiom pracovní list

Activities at Home - Domácí aktivity


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)Interactive Wordsearch: Click on the words you find
(Interaktivní osmisměrka: Klikněte na nalezená slova)

I'm afraid the interactive version doesn't handle some Czech characters - sorry about that! The correct forms are in the PDF version of the wordsearch - for download.
(Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou - omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami všech slov.)

Make Your Own Word Search


My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: