Learn Czech - Activities at Home - Domácí aktivity
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 29/08/2014, 21.15.21    

Co hledáte?

deklinace střední škola hra Američané lingvistika učebnice Verba Číňani komparace jazyků syntax rody recenze konverzace slovosled idiom přijímací zkoušky expats diagnostika Základní škola morfologie pracovní list spisovná čeština obecná čeština Vietnamci čtení b1 cvičení metodika b2 colloquial Czech fráze konjugace Audio Vietnam prezentace blogs pronomena Rusové obrázky adaptovaný text A1/A2 Čínani zdroje online Podcast čeština pro cizince integrace Slovník Praha SERR Češi slang písnička zkouška colloqial Czech gramatika kulturní rozdíly a1 Course prepozice osobní zkušenost azylanti test cizinci v ČR video časopis poslech c1 slovní zásoba zvyky A2 integrace cizinců zájmena tabulka online české pohádky psaní posesiva synonyma substantiva learn Czech ČR multikulturní výchova stylistika fonologie fonetika akuzativ děti adjektiva české zvyky

Activities at Home - Domácí aktivity


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)Interactive Wordsearch: Click on the words you find
(Interaktivní osmisměrka: Klikněte na nalezená slova)

I'm afraid the interactive version doesn't handle some Czech characters - sorry about that! The correct forms are in the PDF version of the wordsearch - for download.
(Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou - omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami všech slov.)

Make Your Own Word Search


My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: