Learn Czech - Activities at Home - Domácí aktivity
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/10/2014, 21.15.58    

Co hledáte?

Podcast cizinci v ČR Rusové hra A2 diagnostika rody čtení obrázky learn Czech posesiva a1 Čínani A1/A2 tabulka prepozice české zvyky multikulturní výchova pronomena zvyky colloquial Czech fráze fonetika Vietnamci Course konverzace Slovník obecná čeština adjektiva integrace cizinců poslech Verba časopis Praha stylistika integrace pracovní list cvičení adaptovaný text akuzativ Audio učebnice písnička expats recenze Američané psaní konjugace zájmena syntax Češi české pohádky spisovná čeština prezentace kulturní rozdíly video gramatika Vietnam synonyma slang metodika Základní škola Číňani colloqial Czech zdroje online fonologie zkouška čeština pro cizince substantiva ČR slovosled deklinace morfologie slovní zásoba lingvistika idiom přijímací zkoušky komparace jazyků blogs osobní zkušenost c1 online azylanti střední škola b1 SERR b2 test děti

Activities at Home - Domácí aktivity


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)Interactive Wordsearch: Click on the words you find
(Interaktivní osmisměrka: Klikněte na nalezená slova)

I'm afraid the interactive version doesn't handle some Czech characters - sorry about that! The correct forms are in the PDF version of the wordsearch - for download.
(Interaktivní verze bohužel nezvládá některá česká písmena s diakritikou - omlouvám se! Můžete si stáhnout PDF verzi osmisměrky se správnými formami všech slov.)

Make Your Own Word Search


My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: