Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 23.55.52    

LEARN MORE CZECH:

Chyba vs. omyl


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | Your Questions (Vaše otázky)


The difference between "CHYBA" and "OMYL"

"CHYBA" is more general than "OMYL" – "OMYL" is one of the meanings of "CHYBA".

OMYL

 1. mistake, error
  1. Vařila jsem polévku a omylem jsem místo soli použila cukr. (I was making soup and used salt instead of sugar by mistake.)
  2. Jsi na omylu! Václav Havel už není prezident. (You’re wrong / mistaken! Václav Havel isn’t a president anymore.)
 2. when you dial the wrong number, you say:
  1. Promiňte, to je omyl! – Sorry, wrong number!
 3. no way (coll.)
  1. Půjčíš mi svoje auto? – Ani omylem. Minule jsi ho odřela! (Will you lend me your car? – No way. You scratched it last time!

CHYBA

 1. something wrong – in a language (spelling, typing, translating, …)
  1. Tvoje esej bohužel není bez chyby. Udělal jsi tam pět chyb, oprav je. (Unfortunatelly, your essay is not without mistakes. You made five mistakes. Correct them.)
  2. početní chyba (miscalculation), průměrná chyba (average error), …
  3. = omyl: udělat chybu (make a mistake / error), přiznat chybu (admit one’s mistake), poučit se ze svých chyb (learn from one’s mistakes)
  4. Ty mě na letiště neodvezeš? Ale slíbil jsi to! – No jo, sliby chyby. (You’re not going to take me to the airport? But you promised! – You know, they were justempty promises.)
 2. fault, weakness, shortcoming, flaw, …(= vada)
  1. Nikdo není bez chyby. (Nobody’s perfect.)
  2. To nemá chybu! (It’s superb!)
 3. fault (= vina)
  1. Jdeme pozdě a je to tvoje vina. Vždycky ti všechno tak dlouho trvá! (We’re late and it’s your fault. Everything’s always taking you ages!)

SourceJosef Fronek - Velký česko-anglický slovník (which I highly recommend!)

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability