Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pondělí (Monday), 29/05/2023, 00.05.19    

LEARN MORE CZECH:

CIP newsletter - Časopísek CIP


CIP 02/2011 (pdfonline)

Zimní vydání CIPu je věnovaná Vánocům - co napsat na vánoční přání, jaké jsou oblíbené české pohádky a koledy, jak se české Vánoce liší od Vánoc jinde a jaké jsou naše novoroční předsevzetí...

Je to česky, s anglickým překladem. Můžete si stáhnout pdf soubor s oběma jazyky nebo poslouchat audiozáznam českých textů.


The winter issue of CIP is devoted to Christmas - what to write on a Christmas card, what are popular Czech fairytales and carols, how does Czech Christmas differ from Christmas elsewhere, and what are our New Year's resolutions... 

It's in Czech, with English translations. You can download a pdf file with both languages, or listen to a recording of the Czech texts.CIP 01/2011 (pdf, online)

Podzimní číslo z roku 2011 představuje různé způsoby, jak se s "Learn Czech Online" či "Czech in Prague" můžete učit česky: s videy a obrázky (YouTube, TumblrFlickr), podcasty (iTunes, SoundCloud, RSS) či na sociálních sítích (Twitter, Facebook, Google Buzz). 

Obsahuje také článek věnovaný učitelům češtiny pro cizince - a pozvání ke spolupráci či osobnímu setkání.


The autumn issue of 2011 introduces various ways how to you can learn Czech with "Learn Czech Online" or "Czech in Prague": with videos and pictures (YouTubeTumblr, Flickr), podcasts (iTunesSoundCloudRSS) or on social networks (TwitterFacebookGoogle Buzz). 

It also includes an article for teachers of Czech as a foreign language - and an invitation to cooperation or meetings in person.CIP 05/2010 (pdf, online)

V tomto čísle CIPu naleznete pohádky a minibiografie známých osobností, které napsaly moje studentky češtiny. Hezké čtení!


In this issue of CIP, you will find stories and mini-biographies of famous figures written by my students of Czech. Enjoy the read!CIP 03(-04)/2010 (pdf, online)

Květnové číslo CIPu obsahuje informace o dubnových a květnových svátcích, které v ČR slavíme, tzn. Velikonoce, čarodějnice, Apríl, první máj či den vítězství, ale zmíněno je i výročí vstupu ČR do NATO a EU. Dále zde najdete stránku zaměřenou na to, jak česky říkat, kolik je hodin, a další věnovanou nejdůležitějším českým slovesům - příště budeme pokračovat. 


The May issue of CIP contains information about April and May holidays that we celebrate in the Czech Republic, i.e. Easter, the Witches, All Fools' Day, 1 May or Victory Day, but the anniversary of the NATO and EU accession of the CR is also mentioned. Furthermore, you will find here a page focused on how to say what the time is in Czech, and another one dedicated to the most important Czech verbs - we will continue next time. CIP 02/2010 (pdf, online)

Únorové číslo CIPu Vám přináší další informace o české kultuře: jaká jsou nejčastější česká příjmení, jak se dělá svíčková, jaký je rozdíl mezi přítelem a kamarádem, jak dobře znáte pražskou veřejnou dopravu? Kromě toho zde najdete užitečné fráze a tip na víkendový výlet.


The February issue of CIP brings you further information about Czech culture: what are the most frequent Czech surnames, how to prepare beef sirloin, what is the difference between "přítel” and "kamarád”, how well do you know the Prague public transport? Besides that, you will find useful phrases and a tip for a weekend trip here.CIP 01/2010 (pdf, online)CIP 01/2009 (pdf, online)Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability