Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 23.42.30    

LEARN MORE CZECH:

CIP 02/2010


A list of CIP newsletters (Seznam bulletinů CIP)


Obsah čísla
Znáte veřejnou dopravu?
Láska vs. laskavost
Česká příjmení
Užitečné fráze
Svíčková (recept)
Malá Hanoj - TTTM Sapa
Vyšlo
8. 2. 2010
Stáhnout
PDF

Únor bílý - pole sílí

Je za námi první měsíc tohoto roku a v České republice ještě stále panuje zima, kterou naše země už dlouho nepamatuje. Naštěstí se říká „Únor bílý – pole sílí.", a tak nás snad čeká velmi plodný rok (nebo alespoň naše zemědělce).

A jaké svátky v únoru slavíme? Vlastně žádné významné. Jen 2. února naleznete v kalendáři kromě svátku Nely i slovo „Hromnice". Dříve lidé chodili do kostela, kde si nechali posvětit svíce („hromničky"). Ty pak zapalovali při bouřce a dávali do oken, aby odvrátili možné neštěstí. S tímto svátkem se váže mnoho rčení a většina z nich je spojena s počasím, např.: „Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více." nebo „Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro."

Protože svítilo slunce, zima asi hned tak neskončí a jaro je v nedohlednu. Tak se teple oblékejte a pozor na ledu!


White February - Stronger Fields

 

The first month of this year is gone and a winter our country has not experienced for long is still ruling over the Czech Republic. Fortunately, they say "White February — stronger fields.”, so hopefully, we can expect a very fertile year (or at least our farmers can).

And what festivals do we celebrate in February? Nothing important, really. Just on 2 February, besides the name day of Nela, you can also find the word "Candlemas” in the calendar. Formerly, people would go to a church where they had some candles ("thunder candles”) blessed. Those, they would light during a storm later and place on a window to ward off a disaster. A lot of sayings are connected with this festival and most of them are associated with weather, e.g.: "If it is sunny on Candlemas, there will be six more weeks of winter.” or "If it is cold on Candlemas, spring will come soon.”

As it was sunny, winter is probably not about to end and spring not in the foreseeable future. So stay warm and watch out on ice!


Více:Znáte veřejnou dopravu?

Do You Know Public Transport?

Kde naleznete následující nápisy?

V tramvaji, autobuse nebo metru?

 1. Děkujeme, že nebráníte řidiči ve výhledu.
 2. Nákup sms jízdenky.
 3. Nenahýbejte se z oken.
 4. Nouzová brzda.
 5. Nouzové otevírání dveří.
 6. Postupte, prosím, dále do vozu.
 7. Pozor, tlačítko dveří.
 8. Připravte si, prosím, odpočítané mince.
 9. Příští stanice.
 10. Příští zastávka.
 11. Ukončete, prosím, výstup a nástup, dveře se zavírají.
 12. Vystupujte vpravo ve směru jízdy.
 13. Zazní-li výstraha, opusťte dveřní prostor.
 14. Žádáme cestující, aby se za jízdy drželi.

Where can you find the following signs?

In the tram, in the bus or in the metro?

 1. Thank you for not blocking the driver’s view.
 2. Purchase of an sms ticket.
 3. Don’t lean out of the windows.
 4. Emergency brake.
 5. Emergency opening of the door.
 6. Please, step further inside the vehicle.
 7. Attention, a door (opening) button.
 8. Please, prepare coins counted out.
 9. Next station.
 10. Next stop.
 11. Please, finish entering and exiting, the doors are closing.
 12. Exit on the right side of driving direction.
 13. When a warning sounds, leave the door space.
 14. We ask the passengers to hold tight during the ride."Láska” means love, "laskavost” is kindness. A kind person is "laskavý”, "milý” or "hodný”, a loving one is "milující”, while a loved one is "milovaný” and somebody in love is "zamilovaný”. A boy– or girlfriend is "přítel / přítelkyně”, while a friend is "kamarád / kamarádka”. Your partner can also be called "kluk” or "holka” when you’re young (a teenager) or "můj starej / moje stará" when you’re complaining or just playing it tough.

In Czech, when you address a person you love, you may change their name into a diminutive, often ending in –ík, -íček, -ička, -inka, -uška. To your partner, you can also say: "Miláčku / lásko / broučku / zlatíčko / drahoušku” or call them with such names as "Kočičko / koťátko / kocourku / myško / myšáčku” etc.Česká příjmení

10 nejčastějších českých příjmení zní: Novák, Svoboda, Novotný, Dvořák, Černý, Procházka, Kučera, Veselý, Horák a Němec. Česká příjmení jsou často adjektiva (Pokorný, Konečný, Šťastný), slovesa v minulém čase (Pospíšil, Navrátil, Musil), profese (Král, Kolář, Krejčí), zvířata (Vlček, Jelínek, Liška) či rostliny (Růžička, Fiala, Hruška). Mezi 100 nejčastějších jmen v ČR se však dostala i původem německá jména (Urban, Müller, Fišer, Kraus) nebo vietnamské Nguyen. Některá příjmení jsou složená z několika slov (Brzobohatý, Nejezchleba, Bezouška, Skočdopole) a některá jsou kuriózní: Snědldítětikaši. Ženy mají převážně na konci –á (u adjektiv) nebo –ová (u jiných).


Czech Surnames

10 most common Czech surnames sound: Newman, Freedom, Innovative, Courtman, Black, Walk, Curl, Merry, Hillman and German. Czech surnames are often adjectives (Humble, Final, Happy), verbs in past tense (He rushed, He returned, He had to), professions (King, Wheelwright, Tailor), animals (Small Wolf, Small Stag, Fox), or plants (Small Rose, Violet, Pear). Some originally German names (Urban, Miller, Fisher, Fuzzy) or the Vietnamese Nguyen have also got among 100 most common names in the CR. Some surnames are compounds of several words (Soon rich, Do not eat bread, Without a little ear, Jump into the field) and some are peculiar: He ate a child’s puree. Women mostly have –á (for adjectives) or –ová (for other) at the end.


Více:


Absolutely not:
Nene!
Vůbec ne!
V žádném případě!

Can I ask:
Můžu se zeptat?

Don’t do that:
Nedělej to!

Don’t forget:
Nezapomeň!

Enjoy that:
Užij si to!

Exactly:
Přesně (tak)!

Fire:
Hoří!

Good luck:
Hodně štěstí!
Držím palce / pěsti!
Zlom vaz!

Help:
Pomoc!

Hurry up:
Pospěš!
Spěchej!
Honem!
Dělej!

I don’t know:
Nevím!
Netuším!
Nemám tušení!

I have an idea:
Mám nápad!

Kiss me:
Dej mi pusu!
Polib mě!

Nevermind:
(To) Nevadí!

Promise me that:
Slib mi to!

Quickly:
Rychle!
Honem!
Šup!

Really:
Opravdu?
Fakt?

Remember:
Pamatuj!
Zapamatuj si!

Stop:
Stůj!
Zastav!

Stop that:
Přestaň!
Nech toho!

Sure:
Jasně!
Samozřejmě!

Take care:
Měj se hezky!

Trust me:
Věř mi!
Důvěřuj mi!

Wait for me:
Počkej na mě!

Yes:
Ano! Jo! No!Recept: Svíčková na smetaně

A Recipe: Sirloin with Cream Sauce

Přísady:

 • 600 g hovězí svíčkové,
 • 50 g uzené slaniny,
 • sůl,
 • pepř,
 • 1-2 lžíce tuku,
 • 1 cibule,
 • 1-2 mrkve,
 • 1 petržel,
 • 0,5 celeru,
 • masový vývar,
 • 2 bobkové listy,
 • špetka sušeného tymiánu,
 • 5 kuliček nového koření,
 • 1-2 lžíce hladké mouky,
 • 0,25 l kysané smetany,
 • cukr,
 • citrónová šťáva,
 • voda

Ingredients:

 • 600 g beef sirloin,
 • 50 g smoked bacon,
 • salt,
 • pepper,
 • 1-2 TBS fat,
 • 1 onion,
 • 1-2 carrots,
 • 1 parsley,
 • 0,5 celeriac,
 • bouillon,
 • 2 bay leaves,
 • a pinch of dried thyme,
 • 5 allspice berries,
 • 1-2 TBS smooth flour,
 • 0,25 l sour cream,
 • sugar,
 • lemon juice,
 • water

Postup:

 1. Odblaňte maso, udělejte do něj dírky a zasuňte do nich kousky slaniny.
 2. Zbytek slaniny nakrájejte a pečte v hrnci.
 3. Škvarky vyndejte, maso opečte a vyndejte na talíř.
 4. Mrkev, petržel a celer nakrájejte a opečte na tuku od masa.
 5. Přidejte maso, koření a nakrájenou cibuli.
 6. Podlijte vodou nebo vývarem a duste asi 90 minut (dále podlévejte).
 7. Vyndejte maso a koření a zeleninu rozmixujte.
 8. V misce rozmíchejte smetanu s moukou a cca 100 ml vody, směs přidejte do hrnce a zamíchejte.
 9. Maso nakrájejte na plátky a vraťte do omáčky nebo nechte zvlášť.
 10. Podávejte s knedlíky.

Directions:

 1. Remove the membranes from the meat, make holes into it and place pieces of bacon inside.
 2. Dice the rest of bacon and roast it in a pot.
 3. Take out the scraps, roast the meat and put it on a plate.
 4. Chop up the carrot, parsley and celeriac and roast them on the meat fat.
 5. Add the meat, spices and sliced onion.
 6. Baste with water or bouillon and stew for about 90 minutes (continue basting).
 7. Take out the meat and spices, and puree the vegetables.
 8. Mix cream with flour and about 100 ml water, add the mixture into the pot and stir up.
 9. Slice the meat and put it back into the sauce or keep aside.
 10. Serve with dumplings.


Více:Malá Hanoj - TTTM Sapa

Nevíte, kam o víkendu? Vypravte se do vietnamského centra TTTM Sapa, obrovské tržnice, ale také centra kultury a vzdělávání. Vietnamská komunita je třetí nejpočetnější skupina cizinců v České republice (po Ukrajincích a Slovácích) a neexistuje lepší místo, pokud se s ní chcete seznámit. Jeďte nakoupit, ochutnat vietnamské jídlo nebo jen vstřebat atmosféru vzdálené Asie—a nemusíte cestovat přes celý kontinent, trvá to jen několik minut. Dovezou vás tam autobusy 113, 171, 197, 198, 272, 331 nebo 333 (zastávka Sídliště Písnice).


Little Ha Noi - TTTM Sapa

You don’t know where to go at the weekend? Set out to a Vietnamese centre TTTM Sapa, a huge marketplace, but also a centre of culture and education. The Vietnamese community is the third most numerous group of foreigners in the Czech Republic (after Ukrainians and Slovaks) and there’s no better place if you want to learn more about it. Go shopping, taste some Vietnamese food or just soak up the atmosphere of distant Asia—and you don’t have to travel across the entire continent, it takes just a few minutes. Buses 113, 171, 197, 198, 272, 331, or 333 can take you there (stop Sídliště Písnice).


Více:


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability