Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.32.28    

LEARN MORE CZECH:

Czech Grammar Notes - Poznámky k české gramatice


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba)


You can find Czech grammar explained profoundly elsewhere on the Internet (see the Link Directory), so let this be just a few notes about some issues I have encountered with my students. If you'd like to comment or ask about another issue, feel free to do so!

Důkladné vysvětlení české gramatiky můžete najít na internetu jinde (podívejte se do adresáře odkazů), takže toto berte pouze jako pár poznámek k některým problémům, na které jsme narazili s mými studenty. Pokud byste chtěli něco poznamenat nebo se zeptat na něco jiného, neváhejte!


Vaše otázka nebo vzkaz (Your question or message)

Vaše jméno *:
Váš e-mail *:
Předmět zprávy:
Text zprávy *:
Bezpečnostní kód *:


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability