Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 23.58.08    

LEARN MORE CZECH:

Czech music scene - Česká hudební scéna


Czech Culture (Česká kultura) | YouTube | Worksheets (Pracovní listy)


Nejslavnější český zpěvák je Karel Gott. Zpívá už dlouho. Jeho slavné písničky jsou např. Trezor nebo Když muž se ženou snídá, ale také melodie k večerníčku Včelka Mája: česky a německy. Jiná jeho píseň v němčině je např. píseň „Být navždy mlád" (zpívá ji s rapperem Bushido). V roce 2009 mu bylo 70 let. Má mladou manželku a několik dcer (dvě s ní).

Další oblíbená česká zpěvačka je Lucie Bílá. Její pravé jméno je Hana Zaňáková a její slavná písnička je Láska je láska. Zpívá také v muzikálech, např. v muzikálu Dracula píseň Jsi můj pán. V roce 2009 jí bylo 42 let. Už byla dvakrát vdaná. Má syna, který se jmenuje Filip a je mu 13 let.

Také Helena Vondráčková je českou hvězdou. V roce 2009 jí bylo 62 let, ale vypadá velmi dobře. Měla asi plastické operace. Nemá žádné děti. Když byla mladá, zpívala např. píseň Dvě malá křídla. Další z jejích písní je Dlouhá noc, kterou zpívá i německy. Jako herečka hrála např. v pohádce Šíleně smutná princezna.

Oblíbeným zpěvákem je i Daniel Landa, ačkoli je trošku kontroverzní. Mezi jeho písně patří např. Třista z místa nebo Pozdrav z fronty. Je autorem muzikálů, např. Krysař. Skvělý zpěvák je Jiří Korn. Také on zpívá v muzikálech a je výborný tanečník. S Helenou Vondráčkovou stepovali. Jeho skupina 4tet (Čtyřtet) je velice zajímavá, zpívají např. píseň Oh baby baby. Zpěvačka Aneta Langerová vyhrála v roce 2004 soutěž „Česko hledá SuperStar". V roce 2009 jí bylo 23 let a ještě studuje. Jedna z jejích nejznámějších písniček je Skvělej nápad. Za komunismu byl slavný Michal David, např. s písněmi k filmu Diskopříběh.

Oblíbené české skupiny jsou: Chinaski (např. Drobná paralela), Divokej Bill (např. Plakala),Kabát (např. Pohoda, Žízeň), Lucie (např. Chci zas v tobě spát), Wanastovi vjecy (např. Sbírka zvadlejch růží), Wohnout (např. Rayda), Tři sestry (např. Pijánovka), Mňága a Žďorp (např. Ne, teď ne!), Olympic (např. Dej mi víc své lásky).

V České republice je mnoho „písničkářů", tedy těch, co zpívají vlastní písně. Jedním z nich byl takéKarel Kryl (např. Bratříčku, zavírej vrátka, Lásko), který protestoval proti komunismu. Nyní jsou známí písničkáři Jaromír Nohavica (např. Fotbal, Zatímco se koupeš), Karel Plíhal (např. Ráda se miluje, Dvě spálený srdce), Pavel Dobeš (např. Něco o lásce, Jarmila) nebo Honza Nedvěd(např. Podvod, Igelit). 

The most famous Czech singer is Karel Gott. He has been singing for a long time. His famous songs are e.g. "A Safe" or "When a Man is Having Breakfast With a Woman", but also the tune for the bedtime story "Maya the Bee" (in Czech and German). Another of his songs in German is e.g. "Forever Young" (he's singing it with the rapper Bushido). In 2009, he was 70. He has a young wife and several daughters (two with her).

Another popular Czech singer is Lucie Bílá. Her real name is Hana Zaňáková and her famous song is "Love is Love". She also sings in musicals, e.g. the song "You are my Master" in the musical "Dracula". In 2009, she was 42. She has been married twice. She has a son whose name is Filip and he is 13 years old.

Also Helena Vondráčková is a Czech star. In 2009, she was 62, but she looks very good. She has probably had some plastic operations. She doesn't have any children. When she was young, she sang e.g. the song "Two Little Wings". Another of her songs is "A Long Night", which she also sings in German. As an acress, she has played e.g. in the fairytale "A Madly Sad Princess".

Also Daniel Landa is a popular singer, even though a little controversial. E.g. "Three Hundred from a Stop" or "Greeting from the Front" belong among his songs. He’s an author of musicals as well, e.g. "The Rat-catcher”. Jiří Korn is an excellent singer who also sings in musicals and is a great dancer. He and Helena Vondráčková used to step. His group 4tet is very interesting, they perform e.g. the song „Oh baby baby". The singer Aneta Langerová won the competition „Czech Republic is looking for a SuperStar" in 2004. In 2009, she was 23 and she is still studying. One of her most known songs is „A Great Idea". Michal David was famous during the communist era, e.g. with his soundtrack for the film „Discostory".

Popular Czech groups are: Chinaski (e.g. „A Tiny Parallel"), Divokej Bill (e.g. „She was Crying"),Kabát (e.g. „Well-being", „Thirst"), Lucie (e.g. „I Want to Sleep in You Again"), Wanastovi vjecy(e.g. „A Collection of Dead Roses"), Wohnout (e.g. „A Broad"), Tři sestry (e.g. „Drunkard Song"),Mňága a Žďorp (e.g. „No, not now!"), Olympic (e.g. „Give Me More of Your Love").

In the Czech Republic, there are a lot of songwriters, i.e. those who sing their own songs. One of them used to be also Karel Kryl (e.g. „Brother, Close the Door", „Love"), who protested against communism. Nowadays, the most wellknown are the songwriters Jaromír Nohavica (e.g. „Football", „While You’re Having a Bath"), Karel Plíhal (e.g. „She Likes Making Love", „Two Burnt Hearts"),Pavel Dobeš (e.g. „Something About Love", „Jarmila") or Honza Nedvěd (e.g. „Unfaithfulness", „Plastic Cloth"). 

Další hudební tipy - More music tips

Folk: 

Anglicky zpívající (English singing):

Hymna České republiky (Anthem of the CR) – Kde domov můj (sbor Boni Pueri)

Jiné (Other): 

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability