Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.35.40    

LEARN MORE CZECH:

Czech "no"


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | Your Questions (Vaše otázky)


One of the most important things you must learn about Czechs when you'll learning Czech is that when they say "no!", they mean "yeah!". They're usually nodding when saying that. However, it is not the only use of "no"...
 • soothing, comforting
  • No! Nono! No tak! Nebreč! (Come, come! Come on! Don't cry!) 
 • request 
  • No tak, pomož mi, prosím! (Come on, help me, please!) 
 • surprise 
  • No ne! No tohle! No tedy! Ty máš zase nový počítač?! (Wow! Goodness me! You have a new computer again?!) 
 • replying by saying something that is obvious – no přece 
  • Kolik je jedna plus jedna? – No přece dvě! (How much is one plus one? – Why, two. / Two, of course.) 
 • COL.: so what? – no a? 
  • Už ti nikdy neporadím! - No a? Stejně mi tvoje rada nepomohla! (I'll never give you any more advice! - So what? Your advice didn't help me anyway!)
  • No a ne? (Well, am I wrong?) 
 • following up on the previous sentence 
  • Potkal jsem kamaráda, zašli jsme na pivko... No, a najednou bylo ráno! (I met a friend, we went for a beer... Well, and suddendly it was morning!) 
 • other phrases:
  • No jasně! = Of course!
  • Noooo... = I'm not sure.
SourceJosef Fronek - Velký česko-anglický slovník (which I highly recommend!)

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability