Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.15.48    

LEARN MORE CZECH:

Czech Textbooks - Učebnice češtiny


Učebnice češtiny pro cizince

 • Helena Remediosová, Elga Čechová - Chcete mluvit česky? (1. díl)
 • Elga Čechová, Helena Remediosová, Harry Putz - Chcete ještě lépe mluvit česky? (2. díl)
 • Lída Holá - New Czech Step by Step 
 • Lída Holá, Pavla Bořilová - Česky krok za krokem 2
 • Ivana Rešková, Magdalena Pintarová - Communicative Czech Elementary
 • David Short - Teach Yourself Czech
 • Karla Hronová, Milada Turzíková - Čeština pro cizince
 • Ondřej Štindl - Easy Czech
 • Alena Nekovářová - Čeština pro život
 • Ana Adamovičová - Nebojte se češtiny
 • James Naughton - Colloquial Czech
 • James Naughton - Czech: An Essential Grammar

Další knihy o češtině a Češích

 • Karen von Kunes - Beyond the Imaginable: 240 Ways of Looking at Czech
 • Tim Nollen - Culture Shock! A Guide to Customs and Etiquette

Czech for Foreigners in Prague

Na této stránce na Facebooku naleznete fotografie obalů těchto knih a moje komentáře. You'll find the photos of their bookcovers and my comments on this Facebook page.

You can sell or buy used textbooks here or on Expats.cz.


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability