Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/02/2023, 02.08.29    

LEARN MORE CZECH:

Dlouhodobá vs. krátkodobá orientace (LTO)


Czech Culture (Česká kultura) | More on Czechs (Více o Češích) | Úvod (Introduction)


„Dlouhodobá orientace spočívá v pěstování ctností zaměřených na budoucí odměny; zejména vytrvalosti a šetrnosti. Na opačném pólu krátkodobá orientace spočívá v pěstování ctností týkajících se minulosti a současnosti, zejména úcty k tradicím, zachování „tváře" a plnění společenských závazků." (Hofstede 2006: 162) Obecně tedy v zemích s krátkodobou orientací panuje přesvědčení, že úsilí má přinést výsledky rychle, zatímco dlouhodobě orientované kultury věří, že k získání výsledků vede vytrvalost a pokračující úsilí; v prvním případě se ctí osobní stabilita, ve druhém přizpůsobivost. Dlouhodobě orientované kultury učí děti, „že píle je dobrá a zábava špatná", a jsou lépe vybaveny pro řešení dobře definovaných (tj. „formálních" spíše než „otevřených") problémů s jasnými cíli. (Hofstede 2006: 167-8) Více o rozdílech v rámci školy opět v tabulce.

Tabulka 5: Hlavní rozdíly mezi společnostmi s krátkodobou a dlouhodobou orientací – škola

Krátkodobá orientace

Dlouhodobá orientace

Studenti přisuzují úspěch a selhání náhodě

Studenti přisuzují úspěch úsilí a selhání jeho nedostatku

Talent pro teoretické a abstraktní vědy

Talent pro aplikované a konkrétní vědy

Méně dobří v matematice a řešení formálních problémů

Dobří v matematice a řešení formálních problémů

Zdroj: Hofstede (2006: 167)

Graf 6: Index dlouhodobé orientace – komparace vybraných zemí

Index dlouhodobé orientace – komparace vybraných zemí

Zdroj dat: Hofstede (2010)

Nejvyšší skóre indexu dlouhodobé orientace mezi vybranými zeměmi má Rusko (82), následuje s mírným odstupem Slovensko (77), ČR (70) a s výrazně nejkrátkodobější orientací pak USA (26).

Skóre ČR (stejně jako Slovenska) se v indexu dlouhodobé orientace opět velmi blíží Rusku a liší od USA. Vyplývá z toho, že zatímco ruské a české děti jsou vychovávány tak, že vytrvalé úsilí může přinést výsledky až v dlouhodobém horizontu, pro Američany je nutné, aby je viděli hned – nebo co nejdříve. Více než u ruských studentů proto může být potřeba upozorňovat Američany na to, čeho už dosáhli, a stanovovat dílčí cíle, protože příliš dlouhodobé cíle je mohou frustrovat. Stejně jako u předchozí i skóre v této dimenzi naznačují, že problémy či aktivity „otevřené" diskusi budou pro americké studenty to pravé.

Čtěte dále:

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability