Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.16.49    

LEARN MORE CZECH:

Flashcards - Kartičky se slovíčky


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba)


Anki Flashcards

With the Anki programme, you can make your own flashcards - and share them, or you can download flashcards created by others. You can practise on your computer, online, or even on your phone. You always indicate whether the word or phrase was easy or hard for you to recall, and based on that, it comes up again later or sooner during your revision.

Download Anki and look up my sets of flashcards, or download the packs from here and open with Anki:

Other:

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability