Learn Czech - Learn Czech with Podcasts - Čeština s podkasty
Learn Czech Online for Free
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Sobota (Saturday), 02/07/2016, 07.20.53    

LEARN MORE CZECH:

Learn Czech with Podcasts - Čeština s podkasty


Audios and Videos (Audia a videa) | Podcast News (Moje podkasty) |  Subscribe (Odebírat)


The NEWEST podcast:

Older podcasts


Listenings for the CIP newsletter 


Série čtení z knihy "Dračí pohádky" od Mileny Baischové. 

Kde koupit Dračí pohádky?
v e-shopech
od
(Zdroj: Heureka.cz)


Co hledáte?

colloqial Czech video slovosled obecná čeština recenze blogs Čínani čtení přijímací zkoušky Základní škola expats test c1 idiom slang Podcast diagnostika metodika deklinace konverzace Číňani Audio colloquial Czech rody slovní zásoba zdroje online zájmena learn Czech fráze české pohádky cizinci v ČR osobní zkušenost spisovná čeština Course Praha online Verba konjugace zvyky poslech synonyma prepozice SERR integrace cizinců syntax komparace jazyků a1 zkouška lingvistika písnička substantiva akuzativ adjektiva posesiva ČR gramatika české zvyky časopis prezentace pronomena pracovní list multikulturní výchova Vietnamci Slovník střední škola A2 b1 psaní Američané Češi fonologie stylistika cvičení morfologie kulturní rozdíly Vietnam fonetika učebnice tabulka Rusové azylanti čeština pro cizince b2 obrázky děti hra integrace