Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 23.09.09    

LEARN MORE CZECH:

Popular Czech names (Oblíbená česká jména)


Czech Culture (Česká kultura) | Integration of migrants (Integrace migrantů) 


Jaká jsou nejoblíbenější jména v České republice?

Narozená děvčata se již jedenáct let (1998-2009) jmenují nejčastěji Tereza, druhé nejoblíbenější jméno je už dva roky Natálie, do roku 2004 to bylo Kateřina. Narození chlapci se již čtyři roky nejčastěji jmenují Jakub, druhé nejoblíbenější chlapecké jméno je Jan. Jejich matky se nejčastěji jmenujíJana nebo Petra a jejich otcové Petr nebo Martin. 

What are the most popular names in the Czech Republic?

Most frequently in the past 11 years (1998-2009), the newborn girls have been named Tereza, the second most popular name during the past two years has been Natálie – it was Kateřina until 2004. The newborn boys have most often been called Jakub for the past four years, the second most popular boy name being Jan. Their mothers’ names are most often Jana or Petra and their fathers are Petr or Martin.

Víte, jaké jsou domácké formy těchto jmen?

Do you know what the nicknames (familiar forms) of these names are?

  • Tereza - Terezka, Terka, Terča, Tery, Terina, ...
  • Natálie - Natálka, Naty, Nata, Natala, Natalí, Natka, Natyna, Natyška, ...
  • Kateřina - Katka, Káťa, Kača, Káča, Kačka, Kačenka, Katuška, Katy, Kačena, ...
  • Jana - Jani, Jaňďa, Janča, Janina, Janinka, Janička, Jája, Janice, ...
  • Petra - Péťa, Peťka, Petruška, Peťulka, ...
  • Jakub - Kuba, Kubík, Kubíček, ...
  • Jan - Honza, Honzi, Honzík, Honzíček, Jéňa, Jeník, Jenda, Janek, ...
  • Petr - Péťa, Petřík, Petříček, Peťan, Pytris, Pete, ...
  • Martin - Marťa, Martínek, Marťan, Marťas, ...

Most popular names of the newborn boys in January 2009

Nejpopulárnější jména novorozených chlapců v lednu 2009

Most common names of the fathers of the newborns in January 2009

Nejčastější jména otců novorozených dětí v lednu 2009

Most popular names of the newborn girls in January 2009

Nejpopulárnější jména novorozených dívek v lednu 2009

Most common names of the mothers of the newborns in January 2009

Nejčastější jména matek novorozenců v lednu 2009

Statistika nejoblíbenějších jmen dětí v České republice

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability