Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 23.45.34    

LEARN MORE CZECH:

Pre-intermediate Students


All levels (Všechny úrovně)


Enhance Your Vocabulary and Improve Grammar

(Rozšiřte si slovní zásobu a zlepšete gramatiku)
 

Practise Listening - Listen to the Radio & Watch Films
(Trénujte poslech - poslouchejte rádio a sledujte filmy)

Learn More about Czech Culture & Express Your Opinion
(Zjistěte více o české kultuře a vyjádřete svůj názor)

Share Your Materials, Experience & Stories - Practise Writing
(Podělte se o vlastní materiály, zkušenosti a příběhy - trénujte psaní)

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability