Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 07.02.26    

LEARN MORE CZECH:

Pro učitelky a učitele


Vážení učitelé! 

Ať už učíte češtinu pro cizince soukromě, na jazykových školách, nebo jste k tomu byli donuceni okolnostmi jako učitelé škol základních nebo středních, možná narážíte na spoustu překážek… Nevíte, jakou učebnici se studenty používat, hledáte pracovní listy nebo metodické tipy do výuky, potřebujete adaptované texty nebo vhodné audio… 

Web CIP má za cíl Vám v takové situaci pomoci. Jsou zde průběžně přidávány materiály vlastní výroby nebo z různých internetových zdrojů a vlastní zkušenosti s výukou či doporučení a recenze učebnic. Vyhledávat na stránkách můžete i podle klíčových slov, která najdete dole na levé liště stránek. 

Pro přidávání komentářů či stahování materiálů není nutné se registrovat! Registrovat je třeba, chcete-li přidávat vlastní materiály. Pokud se Vám však nechce, stačí zaslat své příspěvky na adresu janaslav@gmail.com

Nebo byste se raději sešli a prodiskutovali metodiku, materiály či způsob výuky konkrétní problematiky osobně? I to je možné! Vyplňte krátký dotazník a potom čekejte na e-mail navrhující termín setkání v Praze.  


Nově sdílené zkušenosti


Nově sdílené materiály

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability