Learn Czech - Úvodní dotazník (Вступительная анкета)
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 31/08/2014, 07.24.34    

Co hledáte?

čtení čeština pro cizince Praha synonyma děti písnička ČR multikulturní výchova přijímací zkoušky substantiva konjugace posesiva blogs zvyky obrázky metodika rody recenze kulturní rozdíly časopis a1 Rusové integrace Podcast české pohádky poslech pracovní list fráze morfologie Slovník adaptovaný text stylistika zdroje online online Číňani akuzativ adjektiva learn Czech cizinci v ČR test diagnostika slovosled c1 pronomena azylanti spisovná čeština gramatika b2 učebnice tabulka colloquial Czech Audio konverzace osobní zkušenost obecná čeština zájmena b1 slang Verba Češi české zvyky zkouška Course fonetika hra integrace cizinců prezentace Čínani expats slovní zásoba deklinace colloqial Czech Základní škola Vietnam A1/A2 idiom syntax fonologie SERR Vietnamci komparace jazyků cvičení střední škola prepozice video psaní lingvistika Američané A2

Úvodní dotazník (Вступительная анкета)


Máte-li zájem o lekce a už jste se česky učili, vyplňte prosím následující dotazník. Odpovídejte co nejpodrobněji.If you would like to have classes with me and you have already learned Czech, please fill in the following questionnaire - writing as much as you can.Если Вы хотите заниматься и Вы уже учились чешский, заполните следующую анкету. Отвечайте как можно подробнее.My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: