Learn Czech - Úvodní dotazník (Вступительная анкета)
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 02/09/2014, 05.13.34    

Co hledáte?

konverzace rody learn Czech časopis poslech Američané střední škola Vietnamci Číňani Češi slovní zásoba integrace synonyma lingvistika zkouška idiom online blogs děti komparace jazyků slovosled A2 čtení zdroje online spisovná čeština SERR fonetika multikulturní výchova prepozice české zvyky zájmena Praha colloquial Czech recenze b2 azylanti písnička tabulka pronomena syntax Vietnam cvičení přijímací zkoušky Slovník gramatika Čínani Verba ČR a1 hra prezentace deklinace konjugace metodika adaptovaný text slang A1/A2 pracovní list zvyky b1 obrázky diagnostika Rusové colloqial Czech kulturní rozdíly Základní škola čeština pro cizince fráze morfologie test c1 psaní stylistika Audio akuzativ expats video Course obecná čeština fonologie české pohádky Podcast substantiva integrace cizinců cizinci v ČR učebnice osobní zkušenost posesiva adjektiva

Úvodní dotazník (Вступительная анкета)


Máte-li zájem o lekce a už jste se česky učili, vyplňte prosím následující dotazník. Odpovídejte co nejpodrobněji.If you would like to have classes with me and you have already learned Czech, please fill in the following questionnaire - writing as much as you can.Если Вы хотите заниматься и Вы уже учились чешский, заполните следующую анкету. Отвечайте как можно подробнее.My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: