Learn Czech - Úvodní dotazník (Вступительная анкета)
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Pondělí (Monday), 28/07/2014, 23.29.04    

Co hledáte?

expats spisovná čeština Verba české zvyky A1/A2 online integrace cizinců syntax deklinace Čínani slang diagnostika obrázky písnička lingvistika adaptovaný text Češi fráze blogs azylanti zkouška Slovník akuzativ fonetika děti b1 Praha zdroje online colloqial Czech fonologie učebnice Course kulturní rozdíly substantiva recenze zvyky konjugace metodika čeština pro cizince pronomena adjektiva hra prepozice morfologie integrace SERR A2 psaní časopis slovosled c1 test ČR Vietnamci Číňani idiom posesiva pracovní list komparace jazyků Rusové slovní zásoba b2 synonyma gramatika čtení cizinci v ČR Američané konverzace střední škola multikulturní výchova stylistika Podcast Základní škola poslech prezentace rody zájmena learn Czech cvičení Vietnam Audio české pohádky obecná čeština a1 tabulka colloquial Czech video přijímací zkoušky osobní zkušenost

Úvodní dotazník (Вступительная анкета)


Máte-li zájem o lekce a už jste se česky učili, vyplňte prosím následující dotazník. Odpovídejte co nejpodrobněji.If you would like to have classes with me and you have already learned Czech, please fill in the following questionnaire - writing as much as you can.Если Вы хотите заниматься и Вы уже учились чешский, заполните следующую анкету. Отвечайте как можно подробнее.My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: