Learn Czech - Úvodní dotazník (Вступительная анкета)
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 24/04/2014, 19.27.24    

Co hledáte?

konverzace rody střední škola hra synonyma Rusové prepozice SERR recenze Audio Course obecná čeština Vietnamci Američané azylanti děti čtení české zvyky poslech slang slovní zásoba b1 substantiva Slovník adaptovaný text spisovná čeština expats zájmena komparace jazyků multikulturní výchova přijímací zkoušky test cvičení lingvistika diagnostika c1 Češi online fonologie b2 čeština pro cizince syntax zkouška Vietnam časopis A2 kulturní rozdíly slovosled morfologie Čínani video písnička Základní škola blogs fonetika metodika stylistika deklinace ČR Verba fráze tabulka colloqial Czech cizinci v ČR integrace cizinců adjektiva integrace psaní A1/A2 pracovní list akuzativ učebnice osobní zkušenost české pohádky obrázky konjugace colloquial Czech Číňani zdroje online Podcast Praha learn Czech a1 zvyky idiom posesiva pronomena prezentace gramatika

Úvodní dotazník (Вступительная анкета)


Máte-li zájem o lekce a už jste se česky učili, vyplňte prosím následující dotazník. Odpovídejte co nejpodrobněji.If you would like to have classes with me and you have already learned Czech, please fill in the following questionnaire - writing as much as you can.Если Вы хотите заниматься и Вы уже учились чешский, заполните следующую анкету. Отвечайте как можно подробнее.My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: