Learn Czech - Úvodní dotazník (Вступительная анкета)
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 27/03/2015, 13.09.07    

Co hledáte?

colloqial Czech video slovosled Slovník konjugace obecná čeština recenze Čínani osobní zkušenost Audio přijímací zkoušky learn Czech blogs c1 test gramatika expats Američané Češi syntax fráze idiom zdroje online deklinace čeština pro cizince slang diagnostika azylanti děti Rusové konverzace Číňani colloquial Czech rody posesiva zájmena substantiva psaní české pohádky spisovná čeština Course Praha Podcast učebnice online čtení poslech synonyma obrázky prepozice integrace cizinců komparace jazyků zkouška cizinci v ČR písnička SERR adjektiva akuzativ a1 ČR metodika pracovní list adaptovaný text b1 Verba české zvyky časopis prezentace pronomena b2 Vietnamci Základní škola střední škola A1/A2 A2 fonologie morfologie cvičení lingvistika stylistika kulturní rozdíly multikulturní výchova Vietnam fonetika tabulka slovní zásoba hra zvyky integrace

Úvodní dotazník (Вступительная анкета)


Máte-li zájem o lekce a už jste se česky učili, vyplňte prosím následující dotazník. Odpovídejte co nejpodrobněji.If you would like to have classes with me and you have already learned Czech, please fill in the following questionnaire - writing as much as you can.Если Вы хотите заниматься и Вы уже учились чешский, заполните следующую анкету. Отвечайте как можно подробнее.My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: