Learn Czech - Úvodní dotazník (Вступительная анкета)
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 23/09/2014, 07.19.10    

Co hledáte?

adjektiva akuzativ lingvistika metodika A2 přijímací zkoušky learn Czech komparace jazyků Podcast hra A1/A2 integrace Vietnam video čtení konjugace tabulka syntax substantiva osobní zkušenost kulturní rozdíly cizinci v ČR recenze multikulturní výchova a1 spisovná čeština čeština pro cizince blogs Češi b1 české pohádky integrace cizinců konverzace cvičení slovní zásoba slovosled zkouška poslech Course slang online časopis diagnostika expats fráze zvyky test Vietnamci pronomena prepozice učebnice posesiva zájmena fonetika morfologie azylanti Čínani synonyma SERR fonologie Základní škola písnička b2 zdroje online prezentace Slovník stylistika Američané Verba střední škola idiom ČR pracovní list obrázky Praha deklinace rody děti psaní colloquial Czech Číňani gramatika české zvyky Audio adaptovaný text Rusové c1 obecná čeština colloqial Czech

Úvodní dotazník (Вступительная анкета)


Máte-li zájem o lekce a už jste se česky učili, vyplňte prosím následující dotazník. Odpovídejte co nejpodrobněji.If you would like to have classes with me and you have already learned Czech, please fill in the following questionnaire - writing as much as you can.Если Вы хотите заниматься и Вы уже учились чешский, заполните следующую анкету. Отвечайте как можно подробнее.My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: