Learn Czech - Úvodní dotazník (Вступительная анкета)
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 22/07/2014, 20.28.43    

Co hledáte?

Číňani deklinace psaní Vietnamci slovosled písnička fráze synonyma fonetika cizinci v ČR b1 ČR expats tabulka b2 obecná čeština SERR konverzace Slovník posesiva české zvyky komparace jazyků Američané střední škola Praha colloqial Czech stylistika online azylanti recenze prepozice blogs colloquial Czech A1/A2 spisovná čeština pracovní list zkouška a1 čeština pro cizince zdroje online české pohádky děti substantiva hra test obrázky lingvistika Základní škola učebnice learn Czech konjugace akuzativ kulturní rozdíly multikulturní výchova čtení metodika A2 Course morfologie pronomena přijímací zkoušky zvyky adjektiva rody fonologie časopis integrace cizinců Vietnam osobní zkušenost video gramatika Verba idiom prezentace c1 slang cvičení Podcast Čínani poslech slovní zásoba zájmena diagnostika integrace Rusové Češi adaptovaný text Audio syntax

Úvodní dotazník (Вступительная анкета)


Máte-li zájem o lekce a už jste se česky učili, vyplňte prosím následující dotazník. Odpovídejte co nejpodrobněji.If you would like to have classes with me and you have already learned Czech, please fill in the following questionnaire - writing as much as you can.Если Вы хотите заниматься и Вы уже учились чешский, заполните следующую анкету. Отвечайте как можно подробнее.My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: