Learn Czech - Reviews of Czech Textbooks
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 25/04/2014, 03.58.49    

Co hledáte?

slang Vietnam integrace cizinců ČR kulturní rozdíly učebnice Podcast komparace jazyků cvičení SERR děti hra Course synonyma Češi recenze Američané pronomena obecná čeština české zvyky čeština pro cizince rody přijímací zkoušky čtení online expats Audio časopis střední škola lingvistika A2 písnička A1/A2 substantiva Čínani colloqial Czech morfologie colloquial Czech b2 idiom adjektiva metodika fonetika české pohádky slovní zásoba test blogs konverzace zkouška obrázky psaní cizinci v ČR zájmena c1 deklinace multikulturní výchova posesiva learn Czech a1 prezentace stylistika b1 adaptovaný text zdroje online akuzativ Základní škola video Slovník spisovná čeština poslech Praha Verba diagnostika konjugace azylanti syntax gramatika prepozice zvyky osobní zkušenost fonologie Číňani pracovní list fráze Rusové Vietnamci integrace slovosled tabulka

Reviews of Czech Textbooks


Coming soon...
My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: