Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 22.04.47    

LEARN MORE CZECH:

Security guard in Czech


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | Your Questions (Vaše otázky)


How do you say "security guard" in Czech?

Based on my small research, there are several options how to translate that.

 1. bezpečnostní služba = a group of people (institution) = probably the closest translation
  1. 1 person = člen bezpečnostní služby
 2. ochranka = a group of people (institution) guarding other people or buildings (objects)
  1. 1 person = člen ochranky (so if you see a member of security guard, you can say "To je člen ochranky." or just "To je ochranka." – similarly as you can say "To je policista." or "To je policie." (i.e. the institution))
 3. strážce objektu = 1 person watching premises
 4. ostraha = a group of people (institution) surveilling, watching premises
 5. bodyguard
  1. this word is used in Czech, the pronunciation is "bodygárd" or "bodygard"
  2. it is used for one person, plural would be "bodyguardi" (pron. "bodygárdi")
 6. security
  1. this word is also used in Czech, the pronunciation is "sekurity" nebo "sekjúrity"
  2. it is used for a group of people (institution) = security guard à one member may colloquially be called "sekuriťák"

Security guard

 • my Lingea dictionary says: "člen ochranky" či "bezpečnostní jednotka"
 • slovnik.seznam.cz says: "hlídač; člen bezpečnostní služby; ostraha (objektu)"
 • slovnik.cz says: "bezpečnostní pracovník, hlídač, ostraha objektu"
 • Velký anglicko-český slovník J. Fronka says: "ochrankář, stráž" (I don't think I've ever heard the word ochrankář, though)

Ochranka

 • It is not a word used for a woman - "ochranka" = "ochranná služba"       
 • slovnik.cz says: "security"
 • slovnik.seznam.cz doesn't say anything
 • Slovník spisovné češtiny says: "tělesná stráž ochraňující významné osobnosti"
 • Velký anglicko-český slovník J. Fronka says: "security guards; (tělesní strážci) bodyguards"

Bodyguard

 • Lingea says: "osobní strážce, tělesná stráž"
 • Velký anglicko-český slovník J. Fronka says: "(group) tělesná stráž, ochranka; (one person) osobní strážce bodyguard"

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability