Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.02.26    

LEARN MORE CZECH:

The Best Czech Fairy Tales (Nejlepší české pohádky)Na všechny tyto pohádky se můžete podívat nebo je najít online - pod anketou!
You can watch or find all these fairytales online, under the survey!

AKTUÁLNÍ VÍTĚZOVÉ ANKETY (CURRENT SURVEY LEADERS):

1.-2. S čerty nejsou žerty
1.-2. Tři oříšky pro Popelku
3. Princezna se zlatou hvězdou
4.-5. Tři veteráni
4.-5. Anděl páně
6.-7. Princezna ze mlejna
6.-7. Princ a Večernice
8.-12. Zlatovláska
8.-12. Šíleně smutná princezna
8.-12. Tajemství staré bambitky
8.-12. Čert ví proč
8.-12. Obušku, z pytle ven!Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability