Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.33.35    

LEARN MORE CZECH:

The use of "snad"


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | Your Questions (Vaše otázky)


 1. possibility = perhaps, maybe
  1. Víš, koho jsem včera viděla? Karolínu! – Ale ta je v Americe. Snad ses spletla? (You know whom I saw yesterday? Karolína! – But she’s in Amerika. Perhapsyou were mistaken?)
  2. Promiň, tento víkend nemohu přijet. Snad někdy jindy. (Sorry, I can’t come this weekend. Maybe some other time.)
 2. hope = I hope
  1. Moje sestra je už týden v nemocnici. – Opravdu? Snad se brzy uzdraví! (My sister’s been in hospital for a week. – Really? I hope she’ll get better soon!
  2. Snad přijde. Slíbil mi to! (I hope he’ll come. He promised!)
 3. surprise = surely, really
  1. To snad nemyslíš vážně?! Vezmeš si moje auto a ani mi o tom neřekneš!? (Surely, you cannot be serious?! You take my car and don’t even tell me about it?!)
  2. Představ si, že si koupila nové šaty! – No to snad ne! Má mi vracet peníze a pořád tvrdí, že žádné nemá! (You know what, she’s bought a new dress! – You gotta be kidding me! She’s supposed to pay me back some money and keeps saying she doesn’t have any!)
  3. Budu se na tu zkoušku muset učit měsíc! – To snad ne! Mně to trvalo jenom pět dní.(I’ll have to study for the exam for a month! – Get away! (Surely not!) It took me just five days.)
  4. Snad už nejdete? Chtěla jsem vám ještě nabídnout dezert! – Surely, you’re not leaving yet? I still wanted to offer you a dessert!)

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability