Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 21.47.35    

LEARN MORE CZECH:

The use of "tak"


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | Your Questions (Vaše otázky)


Jaká jsou různá použití slova "TAK" v češtině?

 1. like this / that, in this way, thus
  1. Petr je tak starý jako já. (Peter is as old as me.)
  2. tak dále (and so on)
  3. tak podobně (coll.: and all that sort of thing)
  4. Málem mě porazilo auto. Bylo to jen tak tak. (I almost got hit by a car. It was close.)
  5. Proč to děláš? – Jen tak. Baví mě to. (Why do you do it? – coll.: Just for fun (the heck of it). I enjoy it.)
  6. Vyhodili tě? Dobře ti tak! Koledoval sis o to! (Coll.: You got fired? Serves you right! You were asking for it!)
 2. (takový) such, (tolik) so
  1. On je tak dobrý člověk, že nikomu neodmítne pomoc. (He such a good person that he doesn’t refuse to help anybody.)
  2. Byl byste tak hodný a pomohl mi s tím kočárkem? (Would you be so kind and help me with the stroller?)
 3. (asi) approximately, about (coll.)
  1. Kde je Iva? Byla tady? – Byla, jsou to tak dvě hodiny. Proč? (Where’s Iva? Has she been here? – Yes, she was, it’s been about two hours. Why?)
 4. both … and …
  1. Na té párty byla jak Eva, tak Martina. Představ si, že spolu nemluví už několik let! (There were both Eva and Martina at the party. Imagine, they haven’t been talking for several years!)
 5. (proto, tedy) so, therefore
  1. Nebyla jsem tam, a tak ti nemůžu říci, o co šlo. (I wasn’t there, so I can’t tell you what was going on.)
 6. emphasising
  1. Tak do toho! Zaber, ať vyhraješ! (Go for it! Try hard to win!)
  2. Kdybych tam tak mohla být s tebou! (If only I could be there with you!)
 7. introducing a thought
  1. Tak co? Jak se máš? Co je nového? (Well? How are you? What’s new?)
  2. No tak vidíš! Nebude to tak hrozné! (There you are, then. It won’t be so bad!)
  3. No tak, nebreč! To bude dobrý! (Come on, don’t cry! It will be fine!)
  4. Tak, to bychom měli. Co ještě potřebuješ? (Well, that’s one thing done. What else do you need?)
  5. Tak jo. Musím jít, ale zítra zavolám. (OK then, I have to go, but I’ll call you tomorrow.)
 8. showing surprise
  1. Tak? (ReallyIndeed?) – not so common in coll. Czech as "Fakt?” "Opravdu?”
 9. expressing agreement
  1. Tak, tak. (Coll.: Oh yes.) – better to say just: "Tak.” or "Přesně tak!" (Exactly!)
Source: Josef Fronek - Velký česko-anglický slovník (which I highly recommend!)

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability