Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 23.47.21    

LEARN MORE CZECH:

Trénování poslechu


Audios and Videos (Audia a videa) | My Podcasts (Moje podkasty)


Procvičujte poslechy

Chcete dělat zkoušku z češtiny na pokročilé úrovni? Potom potřebujete procvičovat poslech pořadů z rádia (Českého rozhlasu). Abyste nemuseli hledat, tady jsou pořady, kde najdete k audiu i text... 


Вы хотите учиться в чешском ВУЗе и подготовиться к экзамену по чешскому языку? Здесь Вы можете тренировать чешский язык к восприятию на слух.                                                                                                                                    


Březen 2013

Květen 2012

Duben 2012

Březen 2012

Únor 2012

Prosinec 2011

Listopad 2011

Říjen 2011

Září 2011

 

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability