Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 23.03.55    

LEARN MORE CZECH:

Tři čuníci


Jaromír Nohavica je známý český folkový zpěvák. Je to písničkář - autor písní. Je velmi oblíbený a toto je jedna z jeho nejznámějších písniček. Její text naleznete na jeho webových stránkách www.nohavica.cz. (Tři čuníci)Jaromír Nohavica is a wellknown Czech folk singer. He's a "songman", an author of songs. He's very popular and this is one of his most known songs. You can find its text on his website www.nohavica.cz. (Tři čuníci)

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability