Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 28/05/2023, 21.49.40    

LEARN MORE CZECH:

Useful Links - Užitečné odkazy


Čeština (Czech language)

 

Slovní zásoba a fráze (Vocabulary and Phrases):

 

Online cvičení (Online Exercises):

Gramatika (Grammar):

Stránky pro učitele češtiny pro cizince
(Websites for Teachers of Czech as a Foreign Language)

  • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (Association of Teachers of Czech as a Foreign Language) - pravidelná setkání s přednáškami a workshopy a sborníky s výstupy od odborníků z oboru: www.auccj.cz
  • Inkluzivní škola (Inclusive School) - informace a materiály pro školy a učitele, kteří potřebují do výuky začlenit dítě-cizince: www.inkluzivniskola.cz 
  • Metodický portál RVP (Methodical Portal of the Framework Education Programme) - materiály, diskuse a zkušenosti s výukou cizinců: www.rvp.cz

Česká republika a kultura (Czech Republic and Culture)

 

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability