Learn Czech - Winter - Zima
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 01/10/2014, 17.14.37    

Co hledáte?

diagnostika konverzace Verba osobní zkušenost prepozice blogs cizinci v ČR posesiva SERR video b1 Slovník metodika learn Czech psaní časopis Praha substantiva azylanti a1 b2 cvičení adaptovaný text pronomena Rusové kulturní rozdíly stylistika Číňani slovosled rody c1 A1/A2 syntax integrace poslech děti Američané české pohádky adjektiva online komparace jazyků A2 fonologie fráze ČR akuzativ colloquial Czech test obrázky zájmena lingvistika české zvyky čtení Vietnam fonetika spisovná čeština střední škola expats Course zkouška pracovní list Základní škola přijímací zkoušky zvyky Audio deklinace multikulturní výchova colloqial Czech Čínani Češi recenze tabulka Vietnamci gramatika Podcast písnička obecná čeština učebnice konjugace idiom synonyma prezentace morfologie hra zdroje online slang integrace cizinců slovní zásoba čeština pro cizince

Winter - Zima


Zima

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)An Interactive Crossword: Click, see clues, type Czech words
(Interaktivní křížovka: Klikněte a podle indicie napište česká slova)

Download the crossword in a PDF file. - Stáhnout křížovku v PDF.

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.

My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: