Learn Czech - Winter - Zima
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 31/03/2015, 08.21.02    

Co hledáte?

colloqial Czech video slovosled Slovník konjugace obecná čeština recenze Čínani osobní zkušenost Audio přijímací zkoušky learn Czech blogs c1 test gramatika expats Američané Češi syntax fráze idiom zdroje online deklinace čeština pro cizince slang diagnostika azylanti děti Rusové konverzace Číňani colloquial Czech rody posesiva zájmena substantiva psaní české pohádky spisovná čeština Course Praha Podcast učebnice online čtení poslech synonyma obrázky prepozice integrace cizinců komparace jazyků zkouška cizinci v ČR písnička SERR adjektiva akuzativ a1 ČR metodika pracovní list adaptovaný text b1 Verba české zvyky časopis prezentace pronomena b2 Vietnamci Základní škola střední škola A1/A2 A2 fonologie morfologie cvičení lingvistika stylistika kulturní rozdíly multikulturní výchova Vietnam fonetika tabulka slovní zásoba hra zvyky integrace

Winter - Zima


Zima

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)An Interactive Crossword: Click, see clues, type Czech words
(Interaktivní křížovka: Klikněte a podle indicie napište česká slova)

Download the crossword in a PDF file. - Stáhnout křížovku v PDF.

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.

My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: