Learn Czech - Winter - Zima
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 22/08/2014, 02.57.23    

Co hledáte?

Rusové fonetika stylistika ČR akuzativ A2 expats kulturní rozdíly hra fráze komparace jazyků obecná čeština čeština pro cizince blogs pronomena čtení substantiva synonyma rody diagnostika fonologie lingvistika test přijímací zkoušky adjektiva Podcast colloquial Czech české zvyky slovosled Vietnam prepozice multikulturní výchova slang konjugace morfologie české pohádky zdroje online střední škola integrace posesiva learn Czech Čínani Češi Číňani a1 gramatika Základní škola poslech Course Verba Vietnamci online integrace cizinců cvičení pracovní list Slovník Američané deklinace Audio osobní zkušenost zájmena tabulka psaní syntax video konverzace Praha obrázky zkouška písnička časopis učebnice slovní zásoba b2 spisovná čeština c1 azylanti SERR A1/A2 b1 recenze metodika zvyky colloqial Czech idiom cizinci v ČR děti adaptovaný text prezentace

Winter - Zima


Zima

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)An Interactive Crossword: Click, see clues, type Czech words
(Interaktivní křížovka: Klikněte a podle indicie napište česká slova)

Download the crossword in a PDF file. - Stáhnout křížovku v PDF.

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.

My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: