Learn Czech - Winter - Zima
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 02/09/2014, 12.31.14    

Co hledáte?

fráze Audio expats fonologie akuzativ pracovní list pronomena Vietnamci zájmena syntax konjugace časopis A1/A2 psaní hra multikulturní výchova stylistika ČR b1 lingvistika A2 spisovná čeština adjektiva čtení Čínani komparace jazyků Verba Číňani azylanti obecná čeština prezentace zvyky online Základní škola písnička poslech rody c1 Vietnam slang deklinace morfologie Američané čeština pro cizince b2 integrace slovní zásoba substantiva colloqial Czech colloquial Czech diagnostika střední škola Praha osobní zkušenost SERR zdroje online české zvyky tabulka přijímací zkoušky cvičení adaptovaný text prepozice Rusové video integrace cizinců Češi learn Czech blogs Podcast Course Slovník fonetika učebnice cizinci v ČR děti slovosled gramatika české pohádky synonyma recenze kulturní rozdíly test konverzace a1 posesiva obrázky idiom zkouška metodika

Winter - Zima


Zima

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)An Interactive Crossword: Click, see clues, type Czech words
(Interaktivní křížovka: Klikněte a podle indicie napište česká slova)

Download the crossword in a PDF file. - Stáhnout křížovku v PDF.

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.

My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: