Learn Czech - Winter - Zima
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Sobota (Saturday), 02/08/2014, 09.34.00    

Co hledáte?

Audio zájmena fonetika substantiva deklinace expats A2 zvyky Češi komparace jazyků b1 a1 přijímací zkoušky rody cvičení písnička metodika slovní zásoba c1 Základní škola obrázky online A1/A2 slovosled azylanti čeština pro cizince Rusové colloqial Czech zkouška Podcast konjugace pronomena prezentace lingvistika syntax learn Czech fráze integrace zdroje online recenze posesiva Slovník morfologie Američané Course Vietnamci synonyma tabulka učebnice blogs gramatika konverzace české pohádky spisovná čeština test idiom SERR Praha Číňani děti Vietnam fonologie akuzativ poslech Verba obecná čeština čtení časopis střední škola osobní zkušenost integrace cizinců multikulturní výchova kulturní rozdíly slang stylistika ČR hra psaní české zvyky video pracovní list colloquial Czech diagnostika Čínani prepozice adaptovaný text cizinci v ČR b2 adjektiva

Winter - Zima


Zima

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)An Interactive Crossword: Click, see clues, type Czech words
(Interaktivní křížovka: Klikněte a podle indicie napište česká slova)

Download the crossword in a PDF file. - Stáhnout křížovku v PDF.

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.

My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: