Learn Czech - Winter - Zima
czechinprague Learn Czech Online for Free  
@czechinprague

   Vítejte Host Homepage | Registrace | Přihlásit se | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 17/04/2014, 13.29.03    

Co hledáte?

colloquial Czech obrázky online střední škola fráze rody A2 přijímací zkoušky synonyma pracovní list Američané multikulturní výchova slovní zásoba learn Czech hra osobní zkušenost azylanti čtení Vietnamci obecná čeština čeština pro cizince Verba děti metodika cizinci v ČR Vietnam zvyky písnička idiom Podcast učebnice Rusové Základní škola syntax recenze prezentace Češi diagnostika fonetika test komparace jazyků adaptovaný text poslech stylistika c1 integrace A1/A2 české pohádky substantiva Číňani ČR adjektiva akuzativ psaní spisovná čeština colloqial Czech časopis Čínani kulturní rozdíly blogs deklinace morfologie Praha gramatika Audio české zvyky zájmena konverzace zdroje online integrace cizinců expats fonologie SERR Slovník lingvistika Course slang b1 slovosled posesiva video prepozice zkouška b2 cvičení konjugace a1 pronomena tabulka

Winter - Zima


Zima

Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba) | More crosswords (Další křížovky)An Interactive Crossword: Click, see clues, type Czech words
(Interaktivní křížovka: Klikněte a podle indicie napište česká slova)

Download the crossword in a PDF file. - Stáhnout křížovku v PDF.

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.

My status

Share on - Sdílet na:

|

PRO UČITELE

Classifieds (Inzeráty):

30/01/2012: Lessons of Czech - Уроки чешского языка
23/02/2012: Czech for foreigners on SKYPE
11/06/2012: Czech lessons with an experienced tutor/...

Learn Czech also here:

Будьте в Контакте
Stay tuned on Google+
Podcasts in iTunes
Podcasts on Soundcloud
Materials on Issuu
Photos on Flickr

Follow on Twitter:

Learning Tips on Tumblr:

Zápisky na LiveJournal: