Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Pátek (Friday), 31/03/2023, 06.05.07    

LEARN MORE CZECH:

Your Vocabulary Questions - Vaše otázky o slovní zásobě


Grammar and Vocabulary (Gramatika a slovní zásoba)


Replies to your questions about Czech vocabulary

Odpovědi na Vaše otázky týkající se české slovní zásoby


Something in the Czech language you don't understand? Ask!

Něčemu v češtině nerozumíte? Zeptejte se!

Your name / Vaše jméno *:
Word or Phrase
/ Slovo nebo fráze *:


Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability