Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Středa (Wednesday), 25/11/2020, 22.48.51    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Audio

Potřebujeme češtinu? A jakou?
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 24/10/2010, 18.48.40

Česká komise UNESCO, Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd ČR uspořádaly u příležitosti vyhlášení 21. února 2008 organizací UNESCO Mezinárodním dnem mateřského jazyka kolokvium s názvem "Potřebujeme češtinu? A jakou?" Následuje kompletní zvukový záznam."

Zahájení
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně České komise UNESCO
Prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc., prorektor UK
Čeština, češtiny a jejich proměna v čase
Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., MFF UK Praha
Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., FF UP v Olomouci, TU v Liberci
Jazyková kultura a výchova v současné české společnosti
Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc., FF UK v Praze
Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc., PdF, Ostravská univerzita v Ostravě
Doc. PhDr. Zdeňka Hladká, PhD., FF MU Brno
Dotazy a diskuse
Čeština v médiích a v politice
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., FSV UK Praha
Vliv dokumentů EU na češtinu
Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., ÚJČ AV ČR, v.v.i.
Čeština v globalizujícím se světě
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., ÚJČ AV ČR, v. v. i.
PhDr. Petr Nejedlý, ÚJČ AV ČR, v. v. i.
Dotazy a diskuse
Kategorie: Audio | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: lingvistika, Audio
Počet zobrazení: 1955 | Počet stažení: 836 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability