Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Sobota (Saturday), 07/12/2019, 03.51.16    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Odkazy (Links)

Informační materiály a příručky pro cizince v ČR
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 31/10/2010, 00.01.44

Informační materiály a příručky pro cizince v češtině, angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině, mongolštině a moldavštině. Mimo jiné např. Informační publikace pro cizince o životě v ČR, která "poskytuje ucelený přehled základních informací o České republice s cílem napomoci především cizincům pocházejícím ze zemí mimo členské státy Evropské unie snáze se orientovat v běžných životních situacích, s nimiž se v České republice v rámci procesu integrace do české společnosti setkávají. Kromě základních údajů o ČR publikace informuje o struktuře a fungování veřejné správy, řešení krizových situací, systému školství, zdravotnictví a sociálním zabezpečení, zaměstnávání, bydlení, dopravě aj. Publikace by měla sloužit jako srozumitelný a praktický návod, který v případě dalšího zájmu o určitou oblast odkazuje na podrobnější zdroje informací. Informace obsažené v publikaci se vztahují ke stavu k 1. 9. 2009 není - li uvedeno jinak."

Kategorie: Odkazy (Links) | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: cizinci v ČR
Počet zobrazení: 2094 | Počet stažení: 821 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability