Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 25/10/2020, 18.52.17    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Analýza kulturního minima pro integraci cizinců
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 15/08/2011, 14.26.58

Tento materiál vznikl na základě výzkumných, vzdělávacích a poradenských činností IPPP ČR v oblasti interkulturního vzdělávání a poradenství, realizovaných v letech 2002-2008. Jedná se zejména o resortní projekty MŠMT realizované pod názvy: Kvalitativní analýza rodinných systémů různých etnik žijících na území ČR, Metodika podpory bilingvních a bikulturních žáků, Ověření diagnostického nástroje CCAI pro oblast interkulturní výchovy a poradenství a o projekt ESFStřediska integrace menšin. Ústředním tématem materiálů je otázka minimálních kulturních podmínek, nutných pro úspěšnou integraci žáků/cizinců do českého vzdělávacího prostředí a do společnosti.

Téměř všechny státy, které nyní čelí dramatickým sociálním změnám a narůstajícímu počtu cizinců, mají monokulturní charakter, stejně jako i ČR. Jsou to tzv. „nation-building states". V době vzniku novodobých národních států v Evropě, ve fázi kdy byl dokončen proces kulturní konsolidace národů, byly etnické menšiny buďto asimilovány anebo integrovány v prostoru tzv. societární kultury. Neetnicky definované pojetí pojmu národa a očekávání od imigrantů, ve smyslu minimálního kulturního a politického konsensu, vytváří podmínky pro budování multikulturní společnosti dokonce i tehdy, když je politika státu v podstatě asimilační. V některých zemích EU dochází v posledních letech v kontextu integrace k implementaci v podstatě represivních kulturních opatření vůči cílové skupině imigrantů. Jedná se zejména o institucionální potlačování používání původního jazyka a o zavádění integračních podmínek, založených na etnických a kulturních reáliích majoritní společnosti.

Materiál se distancuje od takových přístupů a nabízí funkcionalistické pojetí kulturně-integračního minima zakotveného ve dvou pilířích: v jazyce a ve funkcionalistickému pojetí kulturních hodnot ve vzdělávání.

Materiál byl v r. 2008 předložen pro informaci Poradě vedení MŠMT.

Více na stránkách Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR.

Příloha publikace: PŘEHLED NEJDŮLEŢITĚJSÍCH USTANOVENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ VE ŠKOLSKÝCH PŘEDPISECH

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: metodika, kulturní rozdíly, , multikulturní výchova
Počet zobrazení: 2134 | Počet stažení: 945 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability