Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 04.16.44    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka (učebnice)
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 10/10/2010, 23.45.57

Matula, O. Český den – materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2007.

Učební materiál Český den vznikl jako pokračování Manuálu pro učitele českého jazyka pro cizince bez znalosti latinky, který vznikl ve vzdělávacím programu Varianty.

Brzy poté, kdy byl původní Manuál volně zpřístupněn na internetu a učitelé jej začali využívat zejména při výuce v nízkoprahových kurzech češtiny pro imigranty (a také pro výuku dětí), se ukázala potřeba vzniku navazujícího materiálu.

Navazují učební materiál Český den má opět dvě části: část určenou studentům (učebnici) a část určenou učiteli (manuál pro učitele).

Obě příručky mohou být využívány jako učební materiál splňující potřeby imigrantů, kteří budou po probrání Manuálu mít zájem o další prohlubování znalostí češtiny. Další možností je využití materiálu Český den v běžných kurzech češtiny pro cizince, protože nabízí témata, která v učebnicích obvykle nejsou obsažena (např. Zločin a právo).

Český den navazuje na Manuál také tematicky a v patnácti lekcích spirálovitě rozvíjí čtyři základní tematické okruhy: "Lidé a vztahy", "Zdraví", "Každodenní život" a "Cestování, město". Lekce tedy nejsou zpracovány jako nezávislé panely, ale v každé z lekcí se počítá se znalostí slovní zásoby a mluvnice z lekcí předchozích.

Manuál pro práci s učebnicí Český den popisuje krok po kroku žádoucí průběh hodiny. Cílem manuálu ale není nahradit učitele, a tak až na několik výjimek nepřináší řešení příkladů. Výjimky se týkají příkladů, v nichž je studentům dán prostor pro improvizaci a současně je třeba je přivést k určitému způsobu řešení.

Velký důraz je v návodu kladen na práci ve dvojicích, jejíž potenciál je nejlépe využit při jejich častém obměňování. Manuál však nemůže obsáhnout všechny možnosti, jak z výuky učinit proces, který baví jak studenty, tak učitele. V ideálním případě bude tento materiál fungovat jako pevný základ, který však učiteli nesváže ruce a který každý učitel obohatí svým tvůrčím přístupem a svými vlastními zkušenostmi.

Tyto materiály byly financovány v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: azylanti, učebnice
Počet zobrazení: 3455 | Počet stažení: 1279 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability