Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Úterý (Tuesday), 25/06/2019, 17.52.32    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Čeština pro cizince a azylanty B2
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 25/10/2011, 22.21.31

Adamovičová, A., Bischofová, J., Hádková, M., Hasil, J., Hrdlička, M.: Čeština pro cizince a azylanty - Učebnice B2

Obsah:

Mluvnická část
 • Podstatné jméno (Substantivum)
  • Rod (Genus)
   • Rod nesklonných podstatných jmen
  • Číslo (Numerus)
   • Rod plurálií tantum
  • Pád (Casus)
   • Skloňování vlastních jmen
   • Jména zeměpisná
   • Skloňování cizích slov, nejčastěji řeckého a latinského původu
  • Předložka (Prepozice)
   • Předložková spojení s významem místním (výběr)
   • Předložková spojení s významem časovým
   • Předložková spojení s významem účelovým
   • Předložková spojení s významem příčinným
   • Předložková spojení s významem způsobu (primární prepozice, výběr)
   • Předložková spojení s významem způsobu (sekundární prepozice, výběr)
   • Předložková spojení s významem způsobu - spoluúčast
   • Předložková spojení s významem způsobu - prostředek (výběr)
   • Předložková spojení s významem způsobu - prostřednictví, měřítko s něčím (výběr)
   • Předložková spojení s významem zřetele (výběr)
   • Předložková spojení s významem podmínky (primární prepozice)
   • Předložková spojení s významem přípustky
   • Předložková spojení s významem zastoupení, náhrady, připojení
Tvoření slov odvozováním
 • Tvoření slov odvozováním
  • Podstatná jména
   • Názvy činitelské
   • Názvy konatelské
   • Názvy prostředků
   • Názvy nositelů vlastnosti
   • Názvy obyvatelské
   • Názvy míst
   • Názvy zdrobnělé - deminutiva
   • Názvy mláďat
   • Podstatná jména slovesná
  • Přídavná jména
   • Přídavná jména přivlastňovací
   • Přídavná jména odvozená z podstatných jmen
   • Přídavná jména odvozená ze sloves
   • Přídavná jména odvozená z příslovcí
   • Vyjádření malé a velké míry
  • Příslovce
   • Příslovce odvozená ze zájmen
  • Slovesa
   • Významy předpon u sloves pohybu
   • Další významy předpon
   • Odvozování sloves příponami - změna vidu
   • Změna významu sloves pomocí prefigace (odvozování předponami) a reflexivity (zvratná slovesa)
 • Skládání - složeniny (kompozita)
 • Cizí slova v češtině
 • Zkratky a zkratková slova
Četba
 • Není dopis jako dopis
 • Člověk a jeho svět
  • Bydlení
  • Kostel
  • Velký pomocník v domácnosti
  • Antibiotika nepomáhají
 • Rodina a výchova dětí
  • Starost o domácnost má v Česku stále žena
  • V kolika letech je nejlepší mít dítě
  • Existuje ideální výchova?
  • Čtení pomáhá rozvíjet inteligenci a citové vztahy
 • Demografické prognózy
  • Demografické prognózy
  • Postavení žen mezi přistěhovalci
  • Pohyb obyvatel v ČR v roce 2005 a 2006
  • Česko má sebevražedně nízkou porodnost
 • Životní prostředí
  • Země krásná neznámá
  • Golfský proud
  • Všichni jsme součástí přírody a je v zájmu každého z nás ji chránit
 • Umění odpočívat
  • Umění odpočívat
  • Z historie džezu
 • Světem křížem krážem
  • Cestujeme
 • Četba - poznávání i zábava
  • Jak se do paměti zapisují vzpomínky
  • Růžový kavalír
  • Má veselá jitra
  • Jiří Menzel začíná znovu
  • Kruté i podmanivé pohádky Afriky
Administrativní funkční styl
 • Životopis
  • Strukturovaný životopis
  • Volný životopis
 • Dotazník, formulář
 • Úřední korespondence
  • Úprava adres
  • Úprava obchodních a úředních dopisů
  • Jednání, schůze, porada; zápis
Poslech
 • Pivo
 • Děti
 • Ženy, partnerství
 • Migrace, obyvatelstvo
 • Fotbal, auta
Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: čeština pro cizince, učebnice, b2, azylanti, learn Czech
Počet zobrazení: 8954 | Počet stažení: 2085 | Komentáře: 1 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability