Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 03.48.49    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Čeština pro cizince. Současné učebnice a Společný evropský referenční rámec
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 17/10/2010, 12.37.48

Tato diplomová práce Ireny Brychnáčové (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2008) se zaměřuje na češtinu pro cizince a její výuku. Práce reflektuje historický přehled i současnou problematiku oboru. Seznamuje čtenáře se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR), s referenčními úrovněmi A1-C2 (pro jazyky obecně i pro češtinu) a s dokumenty typu Europas-jazykový pas, Evropské jazykové portfolio a Evropský životopis. Práce dále poskytuje přehled o didaktice a metodice cizích jazyků i o didaktice češtiny. Práce se dále zabývá v současnosti nejpoužívanějšími učebnicemi češtiny pro cizince a institucemi pro výuku (jazykové školy, přípravná střediska, katedry a neziskové organizace).

Použitá literatura

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: učebnice, metodika, SERR
Počet zobrazení: 2659 | Počet stažení: 1063 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability