Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Čtvrtek (Thursday), 18/08/2022, 04.42.08    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Čeština pro děti imigranty
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 17/10/2010, 12.54.41

Diplomová práce Hany Strakové (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009) pojednává o problematice spojené s výukou dětí cizinců na prvním stupni českých základních škol. Cílem této práce je zjistit, co ovlivňuje výuku českého jazyka u dětí jiných národností na 1. stupni základních škol. Pozastavuje se nad metodickou připraveností učitelů na výuku dětí cizích národností, nad metodickou podporou, která by mohla učitelům v této náročné práci pomoci, nad tím, zda se děti potýkají s českým jazykem či nikoliv, zda je jejich integrace do cizího prostředí úspěšná či zda se potýkají s překážkami nové kultury. Práce poukazuje na obrovské rozdíly mezi českým prostředím a prostředím, ze kterého přichází děti jiných národností na první stupně českých základních škol, na jazykovou vybavenost dětí při přijetí do těchto škol, na odlišnosti přístupu k těmto dětem.


The thesis „Czech language for foreign pupils" by Hana Straková (Pedagogical Faculty of Masaryk University, Brno 2009) deals about teaching foreign pupils problems at Czech primary schools. The aim of this study is affection of Czech language teaching to pupils of foreign nationalities at primary schools. It deals with the methodical readiness of teachers to teach foreign childern, the methodical support for teachers, the problems of children with Czech langure and their integration in new culture

Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: Základní škola, metodika, integrace cizinců
Počet zobrazení: 2493 | Počet stažení: 1139 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability