Learn Czech Online for Free
@czechinprague

    Homepage | RSS | Kontaktujte mě | Search Neděle (Sunday), 25/10/2020, 18.43.55    

LEARN MORE CZECH:

Sharing Materials - Sdílení materiálů

Hlavní strana » Dokumenty » Pdf

Czech - An Essential Grammar
[ · Stáhnout z jiného zdroje () ] 09/10/2010, 18.39.56

Kniha Jamese Naughtona "Čeština - základní gramatika" je praktickou příručkou o základních strukturách a znacích moderní češtiny. Jedná se o svěží a přístupný popis jazyka, který vysvětluje českou gramatiku jasně, bez odborného žargonu, v krátkých, čtivých sekcích.


"Czech - An Essential Grammar" by James Naughton is a practical reference guide to the core structures and features of modern Czech. Presenting a fresh and accessible description of the language, this engaging grammar uses clear, jargon-free explanations and sets out the complexities of Czech in short, readable sections.


Kategorie: Pdf | Vložil/a: janaslav | Klíčová slova: gramatika
Počet zobrazení: 3986 | Počet stažení: 1270 | Hodnocení: 0.0/0

Co hledáte?

deklinace colloqial Czech video obecná čeština recenze idiom Čínani přijímací zkoušky Slovník poslech expats test gramatika c1 čeština pro cizince Američané Češi blogs Audio fráze slang diagnostika learn Czech Podcast konverzace Rusové Číňani colloquial Czech rody azylanti posesiva zájmena A2 substantiva psaní české pohádky zdroje online cizinci v ČR osobní zkušenost konjugace Course Praha učebnice časopis spisovná čeština online synonyma obrázky prepozice Verba integrace cizinců komparace jazyků SERR zkouška b1 písnička akuzativ adjektiva ČR české zvyky metodika prezentace slovosled pronomena multikulturní výchova střední škola čtení lingvistika syntax fonologie morfologie cvičení stylistika kulturní rozdíly Vietnam fonetika tabulka b2 Základní škola pracovní list slovní zásoba děti a1 hra zvyky Vietnamci integrace Activities Czech Database Download materials sustainability